<p>Werk aan de weg.</p>

Werk aan de weg.

(Foto: Pixabay)

Start werkzaamheden groot onderhoud N315 Doetinchem-Ruurlo

  Nieuwsflits

Doetinchem - Provincie Gelderland start met de uitvoering van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo.

Naast het groot onderhoud verbetert de provincie op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Verkeer op de provinciale weg moet rekening houden met wegafsluitingen en omleidingsroutes. Fietsers krijgen ter plekke aanwijzingen voor een alternatieve route als dat nodig is.

Op maandag 21 en dinsdag 22 september voert provincie Gelderland voorbereidende werkzaamheden uit. Die bestaan uit het kappen van in totaal 13 bomen. Deze kap is nodig voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo maakt provincie Gelderland kruispunten overzichtelijker, verlegt fietspaden, verruimt rotondes en vervangt een brug. Deze werkzaamheden vragen ruimte. Als compensatie voor de bomenkap plant de provincie 18 nieuwe bomen in de omgeving van de N315.

Provincie Gelderland onderhoudt het asfalt, met uitzondering van het te verbreden weggedeelte boven Zelhem. Ook vervangt de provincie daar waar nodig borden voor bewegwijzering en voert onderhoud uit aan openbare verlichting. Provincie Gelderland verbetert daarnaast de aansluitingen van de Schovenweg, Wassenbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg, door deze te verbreden of te verplaatsen. De provincie verruimt de rotondes aan de rondweg van Zelhem. De nieuwe rotondes zijn breder en het fietspad ligt verder van de rotonde af. Ook vervangt de provincie de brug over de Veengoot.

De eerste werkzaamheden starten naar alle waarschijnlijkheid op 19 oktober 2020. De planning van alle werkzaamheden volgt na afstemming met de aannemer. Zodra de planning bekend is, is deze te vinden op de website.
Meer informatie over de werkzaamheden staat op https://www.gelderland.nl/N315-Doetinchem-Ruurlo.

Meer berichten