Geld.
Geld. (Foto: Pixabay)

Ambitieus Doetinchem wil groeien

  Nieuwsflits

Doetinchem - De begroting 2021 van de gemeente Doetinchem die over een maand aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt, staat dit keer sterk in het licht van de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan.

door Bert Vinkenborg

In de Bestuurlijke Monitor wordt beschreven hoe daar beleidsmatig mee om te gaan.

Er zijn ook positieve zaken te melden. Wethouder van financiën Henk Bulten noemt onder andere de ambitie om naar 70.000 inwoners te groeien in 2036. Dat jaar is gekozen omdat Doetinchem dan 800 jaar stadsrechten heeft. Dit aantal inwoners lijkt hoog gegrepen, maar is volgens de wethouder een reële ambitie.

Doetinchem is overigens de enige groeigemeente in de regio. Een belangrijke stimulans daarvoor is de binnenstad. De voorzieningen zullen gelijke tred moeten houden met de gewenste groei. In sommige van de grotere steden in de provincie is sprake van een kaalslag in de stadscentra en zijn al behoorlijke klappen gevallen door een te eenzijdige bezetting van de winkelpanden.

Een van de instrumenten om te kunnen te groeien is het stimuleren van de werkgelegenheid. Het A18 Bedrijventerrein loopt als een trein en de laatste stukken bouwgrond voor bedrijven worden naar verwachting binnen afzienbare tijd uitgegeven. Meer bedrijven betekent meer personeel en daar is woonruimte voor nodig. Een van de middelen om afgestudeerden vast te houden is het aanbieden van betaalbare woningen.

De coronacrisis is er nog en niemand weet voor hoelang, maar er zijn al wel voorzieningen getroffen. 1,5 miljoen euro werd in maart gereserveerd en daarvan is al 0,8 miljoen uitgegeven. Bulten verwacht dat het restant voldoende moet zijn tot het eind van het jaar.

Zoals bleek tijdens een recente bijeenkomst bij de provincie is Doetinchem een van de weinige gemeenten die de crisis zo voortvarend heeft aangepakt. Voor de korte termijn heeft Doetinchem de financiële gevolgen van corona redelijk onder controle. De lange termijn is moeilijk in te schatten en de ontwikkelingen zullen maandelijks gevolgd dienen te worden.

Bulten noemt een paar speerpunten voor volgend jaar en daarna. “De schuldenlast van de gemeente moet verder naar beneden. We zijn daar al een paar jaar geleden mee begonnen, maar moeten daarmee doorgaan. We gaan een aantal panden die niet meer nodig zijn afstoten. Verder is ons uitgangspunt niet méér geld uitgeven dan er binnenkomt. Het is nog onzeker wanneer en hoeveel geld we van het Rijk krijgen. Het presenteren van een langjarig sluitende begroting is niet makkelijk.”

Op een begroting van in totaal bijna 235 miljoen euro bedraagt het plusje maar 0,1 miljoen. Voor de wethouder een uitdaging om zijn stuurmanskunst te tonen.

doetinchem.nl


Meer berichten