<p>Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.</p>

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

(Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Corona

  Nieuwsflits

Burgemeester, met de tweede coronagolf zijn de maatregelen aangescherpt. Vrijwillig lukte het niet. Hoe nu verder?

“Het aantal besmettingen liep in de afgelopen weken steeds verder op. Het reproductiegetal R ging de verkeerde kant op; dat wil zeggen het aantal mensen dat door één coronapatiënt werd besmet steeg verder. Het was te voorzien dat de ziekenhuizen overvol zouden raken.”

Bij verplicht hoort handhaving. Hoe doet u dat?

“De tijd van vrijwilligheid is nu voorbij. Er wordt nu echt gehandhaafd. Als je in overtreding gaat ben je aan de beurt. De boete is dan 95 euro. Bij een overtreding wordt meteen een bekeuring geschreven. Tot voor kort was dat in Doetinchem nog niet het geval.”

De aankondiging van de nieuwe maatregelen was op 13 oktober. We zijn nu twee weken verder. Hoe ging het in die periode?

“De eerste dagen zijn besteed aan het goed definiëren van de regels en de exacte toepassing ervan zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Een noodverordening is zo gemaakt, maar dan komt nog de uitvoering ervan. Op 19 oktober is de veiligheidsraad bijeen gekomen Op dit moment (20 okt., red.) weet ik nog niet wat er besloten is, maar ik verwacht dat de regels verder aangescherpt worden. Een van de lessen die we kunnen trekken is dat het tot nu toe te complex was. Het moet simpeler en duidelijker.”

Wat staat een burger of ondernemer te wachten als die in de fout gaat?

“Een aantal maatregelen voor instellingen en organisaties kunnen direct geëffectueerd worden. Maar bij mensen blijft het bij tijd en wijle lastig. In Doetinchem mogen we in het algemeen tevreden zijn over de navolging en opvolging van de regels. De beste regel is ten eerste jezelf aan de regels houden en ten tweede een ander er op een nette manier op aanspreken als die dat niet doet. Stap drie is bekeuren.”

Wat zijn uw verwachtingen voor de komende twee weken?

“Dit is niet het meest fantastische seizoen om maatregelen uit te voeren. Dit is ook de tijd van de ‘gewone’ griepjes. Ik heb mijn hoop gevestigd op het verplicht stellen van de mondkapjes. Tot voor kort zag je die hooguit de helft van alle gevallen. De komende weken zullen bepalend worden. We hebben nu (20 okt., red.) ruim 8.000 besmettingen per dag. Wanneer we over de grens van 10.000 gaan dan hebben we een nog ernstiger probleem. Het R-getal moet uiteindelijk weer onder de 1,0 dalen. Daarvoor is een daadkrachtige aanpak nodig. We zien nu al dat in ziekenhuizen heel veel operaties worden uitgesteld. Daar kun je niet mee doorgaan.”

Wat is de maatschappelijke impact? 

“Die is veel groter dan we bij de eerste golf hebben gezien. De testcapaciteit is nu wel zo’n acht keer groter dan in het voorjaar. Daardoor komen nu veel meer besmettingen aan het licht. Op één besmetting moeten 20 tot 30 andere mensen voor enige tijd in quarantaine en dat heeft gevolgen voor de maatschappij.”

Wat verwacht u voor de toekomst?

“De komende weken moeten laten zien welke kant we uitgaan. We zijn er nog lang niet vanaf.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden