<p>Voorzitter Berry Gerritsen en secretaris Betsie Derksen van Klaverjasvereniging De Daele in het gelijknamige wijkcentrum. (foto: Roel Kleinpenning)</p>

Voorzitter Berry Gerritsen en secretaris Betsie Derksen van Klaverjasvereniging De Daele in het gelijknamige wijkcentrum. (foto: Roel Kleinpenning)

(Foto: Roel Kleinpenning )

'We hopen op gedoogconstructie'

  Nieuwsflits

Doetinchem - Per 1 september mag in Doetinchem in wijkcentra, die in beheer zijn bij Buurtplein BV, geen alcohol meer worden geschonken. De 44 jaar oude Klaverjasvereniging De Daele voelt zich hierdoor benadeeld. “Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van onze vereniging.”

door Hans Hissink

Volgens de Drank- en Horecawet valt een BV niet onder de para-commerciële horeca en zou Buurtplein BV dus aan de zwaardere eisen van die wet moeten gaan voldoen. Para-commerciële horeca betekent dat er horeca-activiteiten worden uitgevoerd die los staan van de kernactiviteiten die het Buurtplein uitvoert.

Niet blij

Klaverjasvereniging De Daele heeft haar kaartavonden in het gelijknamige wijkcentrum in Overstegen. Voorzitter Berry Gerritsen is niet blij met het besluit. “Buurtplein BV heeft al op 1 januari 2015 de activiteiten overgenomen van de voormalige organisatie IJsselkring, waaronder buurthuis De Daele toen viel. Sinds die tijd is er niets veranderd en hebben we nooit iets vernomen van welke instantie dan ook. En nu mag van het ene op het andere moment geen biertje of wijntje meer gedronken worden tijdens onze klaverjasavonden.”

Gerritsen is bang dat leden hierdoor overstappen naar andere klaverjasverenigingen die in buurthuizen spelen waar wél alcohol mag worden geschonken. “Alcoholische dranken zijn op alle klaverjastoernooien de gewoonste zaak van de wereld.”

“Doetinchem is waarschijnlijk de enige gemeente waar wijkcentra niet onder de para-commerciële horeca vallen en droog staan,” vult secretaris Betsie Derksen aan.
De klaverjasvereniging heeft protest aangetekend. “In eerste instantie was de reden van het niet meer mogen schenken van alcoholische dranken volkomen onduidelijk. Na een gesprek met wethouder Maureen Sluiter werd het wél duidelijk. Volgens haar wordt het besluit niet teruggedraaid,” legt Berry Gerritsen uit.
Uiteindelijk is door het bestuur van de klaverjasvereniging een brief naar de gemeenteraad van Doetinchem gestuurd. “Daarin wordt verzocht om een oplossing. Klaverjassen is naast een denksport, ook een gezellig en sociaal samenzijn. Voor sommigen van onze leden hoort daar een biertje of een wijntje bij. Van de gemeente verwacht je dat ze meewerken aan het sociale welzijn van hun inwoners. In onze ogen moet het dan ook mogelijk zijn om tot een gedoogconstructie te komen,” vertelt Gerritsen.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad geadviseerd de brief van het bestuur van de klaverjasvereniging ter kennisgeving aan te nemen. Betsie Derksen heeft de partijfracties apart aangeschreven in de hoop dat het onderwerp ter sprake wordt gebracht in de gemeenteraadsvergadering. De fractie van de PvdA heeft het onderwerp inmiddels ter sprake gebracht in hun eigen fractievergadering om te kijken of er iets gedaan kan worden voor KJV De Daele.

Meer berichten