<p>Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.</p>

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

(Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

Veiligheid in donkere dagen

  Nieuwsflits

Burgemeester, de wintertijd is begonnen. De dagen worden korter en donkerder. Wat betekent dat voor de veiligheid?

“Het gaat om verschillende veiligheidsaspecten. Allereerst het verkeer waar we allemaal mee te maken hebben. De nachten worden langer en daarmee stijgt ook het inbraakrisico. Dat is niet alleen een landelijk maar ook een lokaal verschijnsel.”

Wat zijn de veiligheidsaspecten waar in het bijzonder op gelet moet worden?

“In het verkeer zijn dat vooral fietsers die plotseling uit het duister komen opdoemen wanneer je een weg wilt oprijden of oversteken. En verder de laagstaande zon waardoor je verblind wordt vooral ook bij een nat wegdek. We hebben steeds meer e-bikes die sneller zijn dan gewone fietsen maar gelukkig doorgaans ook beter verlicht waardoor ze beter zichtbaar zijn.”


Is er in de donkere dagen extra aandacht van de politie voor veiligheid?

“Landelijk is er wel speciaal aandacht voor, maar op dit moment overschaduwt Corona de werkzaamheden van onze handhavers enigszins. Er is al een hoge werkdruk en die kunnen we niet nog hoger maken door het stellen van nieuwe prioriteiten. Als je alles de hoogste prioriteit geeft, gebeurt er uiteindelijk niets. De burger kan zelf ook wat doen. We hebben in de laatste jaren een toename van de zogenoemde buurtapps gezien met een behoorlijke dekking waardoor mensen elkaar kunnen waarschuwen als ze onraad vermoeden. Je moet er wel voor waken dat die niet ontaarden tot een soort chatbox en hun doel voorbijschieten. Een goede beheerder moet daarop letten.”

Hebt u een advies voor de burgers?

“Er zijn doorgaans allerlei lekke punten in een woning op het gebied van beveiliging. Je kunt die zelf opsporen door controle aan de hand van een checklijst. We hebben nog het Keurmerk Veilig Wonen en je kunt deskundig advies inwinnen tegen een kleine vergoeding. Het begint al met goed hang- en sluitwerk. We moeten er wel voor waken dat we zelf niet slachtoffer worden van een soort inbraakfobie.”

Is er nog verschil of men in de stad of in het buitengebied woont?

“Er is weinig verschil tussen de stad en het buitengebied. In de stad gaat een inbreker vaak voor een snelle buit; in het buitengebied gaat het meestal om meer gerichte acties.”

Krijgt het thema veiligheid in het algemeen nog extra aandacht?

“Op dit moment niet. In het verleden zijn er wel gerichte acties geweest. Ik adviseer iedereen jaarlijks een controlebeurt te doen of te laten doen. In de gemeente staat integraal veiligheidsbeleid op de agenda. Dat dekt overigens een veel breder terrein dan waar we het nu over hebben. Het is de bedoeling dat we daar binnenkort met de raad over spreken en dat dit dan vanaf komend jaar van kracht wordt.”

Is een lockdown gunstig voor de veiligheid of juist niet?

“Bij de eerste coronagolf nam het aantal inbraken aanzienlijk af en daarna weer toe. De verwachting is dat bij de volgende golf weer net zo zal gaan.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten