Foto:

Lancering van website oncologienetwerken Achterhoek

  Nieuwsflits

Regio - Mensen met kanker krijgen steeds vaker (na)zorg binnen de eerste lijn. Oncologische netwerken op lokaal niveau dragen eraan bij dat patiënten deze zorg goed kunnen vinden. Dat is belangrijk, want mensen die leven met en na kanker hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning op allerlei gebieden. Op www.oncologienetwerkenachterhoek.nl is deze begeleiding en ondersteuning gemakkelijk te vinden.

Oncologiefysiotherapeut Kristel Beijer: “Met deze overkoepelende website is het voor patiënten en hun naasten inzichtelijk welke eerstelijnszorg er dicht in de buurt is. De website biedt per plaats een overzicht van zorgverleners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oncologiefysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en huid- en oedeemtherapeuten.”

De Achterhoek kent inmiddels acht netwerken. Rondom het Slingeland Ziekenhuis zijn vier lokale netwerken opgericht in Doesburg, Doetinchem, Didam en Hoog Keppel. In de regio rondom het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn dat netwerken in Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde en Eibergen. 

Behalve dat de netwerken onderling contact hebben, wordt er ook contact gelegd met beide ziekenhuizen in de regio: het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de inloophuizen, huisartsen en de palliatieve zorg.

Een oncologisch netwerk is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen eerstelijnszorgverleners. Een belangrijk doel van het netwerk is zorg dat de patiënt goed terecht komt en de beste zorg krijgt. Beijer: “Als netwerk willen wij rondom de patiënt staan, de zorg dichtbij brengen. We zijn op de hoogte van elkaars expertise en kunnen zo nodig iemand makkelijk doorverwijzen. In samenwerking met anderen willen we de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg.”

Meer berichten