Hagen-toegang
Hagen-toegang (Foto: Annabelle Kubler)

Vervangen beukenlaan landgoed Hagen

  Nieuwsflits

De beuken langs twee lanen in landgoed Hagen verkeren in slechte staat. Vanaf 2 november zullen als eerste de 17 bomen in de laan naast Kasteel de Kelder worden weggehaald. Van enkele staat alleen nog de stam.

Aanplant nieuwe beuken
Nog dit najaar zullen 49 jonge beuken worden geplant die weer kunnen uitgroeien tot mooie laanbomen. Deze bomen komen uit de genenbank: het zijn inheemse beuken van zaad van beuken die in de buurt zijn opgekweekt. Dankzij bodemonderzoek is bekend welke toevoegingen en aanpassing gedaan moeten worden om de nieuwe bomen een goede start te geven. 

Vervangen of laan afsluiten
In de zomer van 2019 zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de vitaliteit van de bomen en gevraagd mee te denken. Na uitleg over verschillende scenario’s staan velen positief tegenover de optie om te beginnen met het vervangen van de bomen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.glk.nl/werkinuitvoering.

Meer berichten