'Fietsers risicobewust maken'


<p>Jan Garritsen bij de risicorotonde Energieweg-Mercuriusstraat waar fietsers vaak over het hoofd worden gezien (foto Roel Kleinpenning)</p>

Jan Garritsen bij de risicorotonde Energieweg-Mercuriusstraat waar fietsers vaak over het hoofd worden gezien (foto Roel Kleinpenning)

(Foto: Roel Kleinpenning )

'Fietsers risicobewust maken'

  Nieuwsflits

Doetinchem - Donderdag 29 oktober vond er wederom een ongeval plaats op de rotonde op een bedrijventerrein De Huet. IG&D Bedrijvig Doetinchem vraagt veelvuldig aandacht bij de gemeente over gevaarlijke verkeerssituaties. “Dit onderwerp krijgt niet de aandacht die het verdient.”

door Hans Hissink

Vereniging Industrie, Groothandel en Dienstverlening (IG&D) Bedrijvig Doetinchem komt op voor de belangen van het Doetinchemse bedrijfsleven. Jan Garretsen is voorzitter van de vereniging. “We vertegenwoordigen mede namens de parkmanagementorganisaties circa 750 ondernemers in de gemeente Doetinchem. Daarnaast zijn we voorzitter van de werkgroep KVO-B. Die letters staan voor ‘Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen’, een structurele samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, collectieve beveiliger en ondernemers bedoeld om bedrijventerreinen schoon, heel én veilig te houden.”

Parkmanagementorganisatie

Parkmanagementorganisaties zijn actief op bedrijventerrein Wijnbergen, Keppelseweg, Verheulsweide, De Huet en het A18 Bedrijvenpark en sinds mei 2013 op Akkermansweide (Gaanderen). Voorbeelden van onderwerpen die in onderlinge samenwerking collectief worden uitgevoerd zijn gladheidbestrijding op wegen die niet langer door de gemeente worden onderhouden en het beheer van het openbaar groen op bedrijventerreinen. Ook de verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. Daarom blijft IG&D aandacht houden voor verkeersonveilige situaties in Doetinchem.

Project

Op initiatief van IG&D Bedrijvig Doetinchem is een aantal jaren geleden het project ‘Veilige (school)fietsroutes’ opgezet. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Doetinchem en een aantal scholen voor het voortgezet onderwijs. Jan Garretsen, die ook bestuurder is bij DRU Industriepark in Ulft, legt het doel hiervan uit. “We willen met dit project de grote groep scholieren, die dagelijks naar Doetinchem fietst, bewust maken van de onveilige situatie op de verschillende bedrijventerreinen en hen stimuleren de veilige route langs de bedrijventerreinen te nemen. Op dit punt adviseerde Veilig Verkeer Nederland gedragsbeïnvloeding toe te passen. Desondanks is het doorgaand fietsverkeer op de bedrijventerreinen in Doetinchem nog steeds veel te groot.”

Er zijn verschillende verkeersonveilige situaties te benoemen in Doetinchem. Naast de rotonde Energieweg-Mercuriusstraat zijn dat onder meer de rotonde Energieweg-Zaagmolenpad, nabij de entree van bedrijventerrein Keppelseweg, de rotonde Havenstraat – Bedrijvenweg op bedrijventerrein Verheulsweide en de twee rotondes op bedrijventerrein Wijnbergen. De rotonde Energieweg-Zaagmolenpad wordt mogelijk nog gevaarlijker door de tijdelijke huisvesting aldaar van een Albert Heijn Supermarkt in verband met de herinrichting van De Bongerd op De Huet. Dit is nog niet zeker, maar ook niet gewenst gezien de verkeersonveiligheid.

“Afgelopen jaren vonden er meerdere (bijna) ongevallen plaats op deze gevaarlijke plekken. Overigens volgt de gemeente Doetinchem het landelijk beleid als het gaat om de voorrangssituatie op rotondes in de bebouwde kom,” legt Garretsen uit.

Ongewenste situatie

IG&D Bedrijvig Doetinchem heeft de afgelopen jaren in haar structurele overleg met de wethouder van Verkeer, Rens Steintjes, veelvuldig aandacht gevraagd voor deze gevaarlijke situaties. “In dit overleg komt ook steeds weer de ongewenste combinatie van fietsverkeer en vrachtverkeer op bedrijventerreinen aan de orde. Dagelijks wordt daar bijzonder veel doorgaand fietsverkeer gesignaleerd. Uit een inventarisatie op specifiek bedrijventerrein De Huet blijkt het hier zowel om scholieren als fietsers van de toeristische route langs de Oude IJssel te gaan. Deze fietsroute stopt bij dit bedrijven-terrein zonder verdere bebording, waarna men verdwaald raakt op het bedrijventerrein. Dat is een zeer ongewenste situatie.”

IG&D Bedrijvig Doetinchem zal zowel de voorrangssituatie op rotondes als het risico van de combinatie vrachtverkeer-fietsverkeer blijven agenderen in haar overleggen met de gemeente Doetinchem.

Te weinig aandacht

Volgens Jan Garretsen krijgt de verkeersonveiligheid in Doetinchem te weinig aandacht van de gemeente. “Wij zijn best tevreden over de samenwerking met de gemeente, maar de verkeersonveiligheid moet echt hoger op de politieke agenda komen. Want als je als gemeente aangeeft dat je wilt meewerken aan een stad die goede voorzieningen heeft, een goed bedrijfsleven en mooie bedrijventerreinen heeft en ook nog eens als speerpunt heeft om als Toplocatie Oost aangemerkt te worden, dan moet er meer aandacht zijn voor de veiligheid en met name de fietsveiligheid. Wij willen daar graag bij meedenken. Net zoals bij de verbreding van de A12 en de A15 waar wij ook bij betrokken zijn. Want naast de goede bereikbaarheid via de A12, A15 en A18 en de doorgaand provinciale wegen naar het centrum van de stad en de bedrijventerreinen zullen veilige en toekomstbestendige fietsroutes in belangrijke mate bijdragen aan het vestigingsklimaat van de stad Doetinchem.”

Garretsen hoopt wel iets te bereiken naar aanleiding van dit interview. “Met de uitleg in dit verhaal hoopt IG&D Bedrijvig Doetinchem doorgaand fietsverkeer op de bedrijventerreinen bewust te maken van het blijvende risico van de gevaarlijke combinatie vrachtverkeer met het fietsverkeer.”

igddoetinchem.nl

Meer berichten