In gesprek met de burgemeester: Crisis als kans


<p>Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.</p>

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

(Foto: Bert Vinkenborg)

In gesprek met de burgemeester: Crisis als kans

  Nieuwsflits

Burgemeester, de maatschappij maakt door corona een ongekende crisis door. Biedt die behalve problemen ook kansen?

“Dat denk ik wel. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van vorige crisissen die welvaart gebracht hebben. Je kunt ze natuurlijk niet allemaal gelijkstellen; corona is wel een ander soort crisis. We moeten nu op een andere manier naar het leven kijken en nadenken over een andere manier met de samenleving om te gaan en naar de toekomst kijken.”

Ondernemers komen in problemen, maar ook voor uitdagingen te staan. Stilstaan was voor dynamische ondernemers geen optie. Kent u voorbeelden van Doetinchemse bedrijven, instanties of ondernemers die de crisis aangegrepen hebben als kans?

“Bij de grotere bedrijven met 200-300 werknemers wordt al heel intensief nagedacht over de manier van produceren. Veel productie is in het verleden naar het Verre Oosten verhuisd. Men denkt er nu over een deel daarvan weer terug te halen. Familiebedrijven, waarvan we er in de Achterhoek veel hebben, hebben veel extra’s. Ze vormen onderdeel van de gemeenschap, staan kort bij hun personeel en gaan over hun eigen financiën. Het onlangs door een Duits familiebedrijf overgenomen Doetinchemse ExitToys is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat het goed doet in crisistijd.”

Een andere manier van werken. Wat verwacht u dat na corona binnen de gemeentelijke organisatie daarvan overblijft?

“Dit is geen korte crisis en we moeten nog afwachten hoelang die gaat duren. Er blijft vast wel wat hangen van de andere manier van werken. In heel veel gezinnen heeft het al tot veranderingen geleid. We denken er in het stadhuis ook al over na hoe het verder kan en moet.”

Minder autokilometers en minder werktijd achter het stuur. Is dat de winst van deze crisis?

“Jazeker is dat winst! Het is goed voor het milieu. Hoewel, te lang naar een beeldscherm kijken is ook weer niet goed. Het gaat er nu om een nieuwe balans te vinden. Het vinden van nieuwe leefkwaliteit is belangrijk. In de Achterhoek zitten we daar op wat langere termijn goed mee. Wonen en werken zit hier dicht bij elkaar.”

Zijn we door corona mentaal gewapend tegen een volgende crisis? Leren we er iets van of was het alleen een onwelkom intermezzo?

“Het perspectief is dat dit in de volgende decennia vaker kan gebeuren en daar moeten we ons nu op instellen. Ik denk dat we dat aankunnen. We doen het met elkaar nu best aardig, maar we moeten intussen ook nadenken hoe we met een volgende crisis om moeten gaan. Elke crisis is weer anders dan de vorige.”

Verwacht u dat de Achterhoek en Doetinchem er iets positiefs aan overhouden als deze crisis eenmaal voorbij is?

“Ik denk dat de aantrekkelijkheid van Doetinchem en de regio nog eens extra wordt belicht. De ontwikkeling van de bevolking zal erdoor gestimuleerd worden.”

Dus op naar de 70.000?

“Op naar de 70.000!”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten