In gesprek met de burgemeester: Grensoverschrijdende samenwerking


<p>Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.</p>

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

(Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Grensoverschrijdende samenwerking

  Nieuwsflits

Burgemeester, Doetinchem is aangesloten bij de Euregio Rijn-Waal. Wat betekent die voor onze gemeente?
“De doelstelling van de Euregio is het bevorderen van bilaterale contacten. Daar zijn we ook dit jaar mee doorgegaan. Wel is het zo dat de fysieke ontmoetingen door corona op een lager pitje zijn komen te staan. Dat is jammer want vooral in de contacten met onze Duitse buren is het belangrijk dat je elkaar met enige regelmaat ziet.”

De Euregio bestaat al 57 jaar. Wat waren de activiteiten in 1963 en wat zijn ze nu?

“Alfred Mozer was de initiatiefnemer waardoor in 1963 de eerste Euregio tot stand kwam. Het oorspronkelijke oogmerk was vooral cultureel en het herstellen van grensoverschrijdende relaties die door de oorlog verbroken waren. Dat is nog steeds zo, maar ze vormen niet meer de hoofdmoot van het takenpakket.”

Kunt u een paar concrete projecten noemen?

“Er lopen verschillende projecten. Om er een paar te noemen. Gemeenschappelijk onderzoek dat het Slingeland Ziekenhuis samen met Duitse ziekenhuizen doet en het Graafschap College dat met een aantal partners bezig is met het oprichten van het Grensland College. Projecten worden financieel ondersteund en dat kan variëren van 500 euro tot een paar ton per project.”

De coronacrisis zorgt voor een extra barrière. Hoe gaat men daarmee om?

“Er is nauwelijks sprake van barrières. Tenminste niet als het gaat om grensverkeer. Iets verderop in Duitsland is dat wel het geval.”

Aan Nederlandse universiteiten binnen het Euregio gebied studeren veel buitenlanders, ook Duitsers. Onderneemt de Euregio initiatieven om die vast te houden of terug te halen als de crisis eenmaal voorbij is?

“Door corona is er inderdaad een uittocht van buitenlandse studenten geweest. Die terug te halen is een zaak van de universiteiten zelf en dat gaan ze zeker doen.”

Hoe komen besluiten die in Euregio-verband worden genomen in Den Haag of Berlijn op tafel?

“Juist nu is het belangrijk gebleken dat we onze coronamaatregelen op elkaar afstemmen. Onze Duitse partners lobbyen bij hun deelstaatregering in Düsseldorf en wij doen hetzelfde bij de voorzitters van de veiligheidsregio’s en in Den Haag. In de praktijk is aangetoond dat dit werkt. Een belangrijk voorbeeld zijn de grenspendelaars die in het ene land wonen en in het andere werken. Wij willen voorkomen dat die in quarantaine moeten of tijdelijk in het land moeten gaan wonen waar ze werken. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops met onder andere grensoverschrijdende samenwerking in zijn portefeuille is Limburger en die voelt de doelstellingen van de Euregio uitstekend aan.”

Welke invloed hebt u als burgemeester op het beleid en de koers van de Euregio Rijn-Waal?

“Formeel heb ik een bescheiden stem in het geheel. Informeel is het anders. Alles draait om elkaar kennen. Als je daar je tijd en energie in steekt heeft zo’n Euregio veel effect, ook voor Doetinchem.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten