Jante Luimes, docent unit 3 tienercollege basisschool 't Prisma locatie de Huet in overleg met een leerling. (foto: Roel Kleinpenning)
Jante Luimes, docent unit 3 tienercollege basisschool 't Prisma locatie de Huet in overleg met een leerling. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning )

Meer zelfvertrouwen met Tienercollege

  Nieuwsflits

Doetinchem - Basisschool ’t Prisma Wolborgenmate in Doetinchem biedt kinderen die om de een of andere reden nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs het Tienercollege. Dit is een overbrugging van een jaar waarin de kinderen zich kunnen voorbereiden op hun nieuwe opleiding. “In dat jaar krijgen de kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen en zelfstandiger te worden”, zegt Wineke Spaan, teamleider ’t Prisma.

door Carla van der Meer

’t Prisma is zo’n jaar of vijf geleden met het Tienercollege op de locatie in Dichteren van start gegaan. “We merkten dat kinderen die nog niet aan het voortgezet onderwijs toe waren naar Arnhem moesten als dichtstbijzijnde locatie voor een Tienercollege”, vertelt Esther Tempels, leerkracht groep 8 ’t Prisma en gedragsspecialist. “Binnen Doetinchem bestond het Tienercollege nog niet. Er bleek veel belangstelling voor te zijn. We hebben nu een groep van 12 kinderen.” Dit is het eerste schooljaar dat kinderen van buiten Doetinchem bij ’t Prisma Wolborgenmate het Tienercollege kunnen volgen.

Ondersteuning

Het Tienercollege duurt 1 schooljaar en hierin wordt vooral ondersteuning gegeven op het sociale vlak. “De kinderen leren hun huiswerk te plannen en hoe ze op school kunnen werken”, legt Spaan uit. “Ze leren ook hoe ze de omgeving en zichzelf kunnen organiseren”, geeft Tempels aan. “Hebben ze alles bij de hand om huiswerk te maken, zoals een schrift, een pen en een uitrekenschrift? Ze krijgen volop extra aandacht op allerlei vlakken. Uitgeverij Boom heeft dit mee ontwikkeld.”

Bij het Tienercollege komen kinderen van allerlei niveaus. “Ze komen steviger in hun schoenen te staan en ze worden zelfstandiger”, zegt Spaan. “Ik denk dat het voor veel kinderen van groep 8 nog te vroeg is om een keuze te maken naar welk voortgezet onderwijs ze willen gaan.”

“We gebruiken de IEP-toets in plaats van de Citotoets”, vertelt Tempels. “Het gaat erom hoe kinderen in hun vel zitten. We kijken naar wat het kind nodig heeft om zich straks goed te voelen in het voortgezet onderwijs. Het talent zich misschien niet in rekenen, maar misschien wel in creativiteit of in samenwerken.”

Werkplezier

“Als voorbeeld hebben we een kind dat bij het Tienercollege begrijpend lezen ontdekt heeft. Dit kind leest nu informatieve boeken en gaat naar de bibliotheek om boeken te lezen”, zegt Spaan.

“De kinderen krijgen werkplezier en ze zien dat ze ertoe doen”, vindt Tempels. “We laten kinderen zien wat ze waard zijn. Zo kunnen ze uitstromen naar een plek die ze prettig vinden. Het gaat erom dat het kind zich gelukkig voelt.”

‘t Prisma heeft ook veel contact met leraren van het voortgezet onderwijs. Tempels: “We houden elkaar op de hoogte. We zijn heel trots dat we de kinderen een stapje verder naar volwassenheid kunnen helpen.”

www.gelderveste.nl/scholen/’t-prisma

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden