In gesprek met de burgemeester: Hoogte- en dieptepunten in 2020


<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

In gesprek met de burgemeester: Hoogte- en dieptepunten in 2020

  Nieuwsflits

Burgemeester, als u terugkijkt op het jaar dat bijna achter ons ligt: wat zijn dan de belangrijkste hoogte- en dieptepunten die u in herinnering hebt?

“Een hoogtepunt is zeker de manier waarop wij als gemeenschap en gemeente ons de laatste negen maanden door deze crisis hebben geslagen. Dat is een positieve kant van een verder negatief gebeuren. De samenleving had er een stuk beroerder kunnen voorstaan. Corona overschaduwt alles wat er met ons en om ons heen gebeurt. Hét dieptepunt is zonder enige twijfel de fraudezaak. Die had en heeft veel impact op ons allemaal. Gelukkig bevindt die zaak zich nu in de laatste fase. Voor mij was dat echt het dieptepunt.”

Wat waren de gevolgen van corona voor de plannen die er al waren? 

“We zijn doorgegaan met de uitvoering van onze plannen. In Wehl zijn op Heideslag de laatste kavels verkocht en we gaan daar nu verder door met Fokkenkamp. We zijn van de aanvankelijke krimp omgeslagen naar groei. Wehl is een dorp dat ook naar de toekomst levensvatbaar is. Hetzelfde geldt voor Gaanderen. Ook in de binnenstad gaan we stug door met het verder ontwikkelen van onze plannen. Het Joop Sarsplein is daar een mooi voorbeeld van. Dit alles sluit prima aan bij onze ambitie van groei naar 70.000 inwoners in 2036. De installatie van de kinderraad met kinderen van 15 verschillende scholen is ook een mooi voorbeeld waar ik trots op ben. De kinderraad is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenteraad. Ondanks corona is het ons gelukt dat te doen wat wij ons hadden voorgenomen. Onze organisatie slaat zich er goed doorheen. De productie is gelijk gebleven en het ziektepercentage is gedaald. Juist door corona zijn we nu nog meer dan anders ver vooruit gaan denken. We hebben de schroom afgeworpen en vastgesteld dat we het ticket voor groei in handen hebben. Doetinchem doet het, ook binnen de regio, bovengemiddeld goed.”

Crisis kan mensen ook verbinden. Is dat nu het geval?

“Er is een zichtbare saamhorigheid onder de mensen, maar ook het individualisme heeft door de crisis een impuls gekregen. Ik zie de warme kant, maar soms ook de andere en dat baart mij toch wel zorgen. Je merkt vaak dat er individualisme en korte lontjes zijn. En dat is wat mij betreft best wel een uitdaging; Meer samendoen en minder in je eentje.”

Wat zijn uw plannen voor het nieuwe jaar?

“Mijn motto voor 2020 was: ‘Wees zelf de verandering die je wilt zien!’. Doe meer aan gezonde beweging. Dat is me goed gelukt. Voor 2021 is mijn thema: ‘Als het hard waait, bouw je dan muren of molens?’. In het post-corona tijdperk is het mijn streven er samen de schouders onder te zetten en nieuwe wegen in te slaan. Als je muren bouwt lukt dat niet.”

(tekst: Bert Vinkenborg)
Meer berichten