In gesprek met de burgemeester: Nevenfuncties


<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

In gesprek met de burgemeester: Nevenfuncties

  Nieuwsflits

Burgemeester, bij de functies van uzelf en andere collegeleden staan nevenfuncties vermeld. Wat voor functies zijn dat?
“We kennen twee types. Dat zijn nevenfuncties die uit het hoofdambt voortvloeien en dan zijn er ook nog nevenfuncties die daar los van staan. De functies uit de eerste categorie gaan meestal door naar de opvolger. Alles wat je erbij doet naast je hoofdambt wordt beschouwd als een nevenfunctie, in mijn geval is dat het politieke hoofdambt van burgemeester. Hetzelfde geldt ook voor de gemeentesecretaris of een wethouder en een ambtenaar of een raadslid. Dat bij raadsleden meer ruimte is voor nevenfuncties is natuurlijk logisch gezien hun werk en de daaraan verbonden inkomsten.”

Kunt u een paar voorbeelden noemen die uzelf betreffen?
“Als burgemeester van Doetinchem ben ik automatisch ook lid van het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Maar ik ben ook voorzitter van Phion, het Orkest van Gelderland en Overijssel en dat is geen automatisme, maar wel heel relevant voor mijn hoofdfunctie als burgemeester.”

Zitten aan nevenfuncties ook inkomsten vast?
“Meestal is dat niet het geval, maar in een enkel geval ook wel. De leden van het college mogen een bepaald bedrag boven hun salaris bijverdienen. Als het meer is, dan moet het meerdere in de gemeentekas worden gestort.”

Hebt u nog nevenfuncties uit de tijd voordat u naar Doetinchem kwam?
“Ik had een aantal nevenfuncties toen ik nog in het Noorden werkzaam was. Die heb ik op één na allemaal afgestoten. Ik ben nog lid van de adviesraad van mijn studierichting aan de Rijksuniversiteit Groningen. Juridische Bestuurswetenschappen is een relatief kleine studierichting. Ik onderhoud nog steeds contacten met oud-studenten en ik vind het leuk op deze manier wat terug te kunnen doen. Ik heb ervoor gekozen nu vooral in Gelderland en op landelijk niveau actief te zijn. Op die manier is er een goede wisselwerking met mijn burgemeesterschap en heeft het ook toegevoegde waarde voor Doetinchem.”

Soms lees je dat iemand nevenfuncties niet meldt. Mag dat?
“Nee dat mag niet. De wet legt ons op die te melden om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Daar kan geen misverstand over bestaan.”

Kunnen nevenfuncties en integriteit met elkaar in botsing komen?
“Je moet om te beginnen nevenfuncties waarbij dat kan voorkomen uit de weg gaan. Als die dreiging er is doe het dan niet. Je besluit in eerste instantie zelf of iets kan of niet. Ik heb hier nog niet meegemaakt dat er sprake was van conflicten op dat gebied. Bij twijfel ga dan ga je bij je collega’s te rade. In het algemeen kunnen nevenfuncties toegevoegde waarde hebben, maar je moet er kritisch naar blijven kijken.”

Mag een ambtsdrager zoals een burgemeester of een wethouder een eigen onderneming hebben? 
“Dat mag wel, maar als je naar de praktijk kijkt dan kan het juist daar fout gaan. Bij commerciële activiteiten is de dreiging groter dan bij bestuurlijke functies.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden