Een andere baan of beroep na corona


<p>Vlnr: Carlos Hoegen, Janneke van Dorsten en Jorik Huizinga. Die laatste zegt: &quot;De gemeente is &nbsp;en blijft het draaipunt.&rdquo; (foto: Roel Kleinpenning)</p>

Vlnr: Carlos Hoegen, Janneke van Dorsten en Jorik Huizinga. Die laatste zegt: "De gemeente is  en blijft het draaipunt.” (foto: Roel Kleinpenning)

(Foto: Roel Kleinpenning )

Een andere baan of beroep na corona

  Nieuwsflits

Doetinchem - Nu al kan voorspeld worden dat de maatschappij er na corona anders gaat uitzien. Verschillende bedrijfstakken lopen harde klappen op en een aantal ondernemingen zijn al over de kop of staan dicht bij een faillissement. Voor de betrokken ondernemers én hun werknemers betekent dat het begin van een nieuwe fase in hun leven.

door Bert Vinkenborg

Zij komen voor de keus te staan; terugkeren in hun oude beroep of een ommezwaai maken en aan iets heel anders beginnen. Jorik Huizinga is wethouder met werk & inkomen en armoedebeleid in zijn portefeuille. Aan hem en de ambtenaren de opgave om de crisis te lijf te gaan. “Voor ons maakt het eigenlijk niet uit of iemand zich meldt bij het UWV, de gemeente of Laborijn. Het belangrijkst is dat ze de stap zetten en contact opnemen. Wij wijzen hun de weg naar waar ze moeten zijn, ongecompliceerd en duidelijk.”

Het bijzondere van de huidige situatie is dat er juist veel zelfstandige ondernemers in de knel zijn gekomen. Carlos Hoegen, adviseur zelfstandigen bij Laborijn: “Juist voor hen willen we er zijn. Als dat bijvoorbeeld een horecaondernemer is, dan helpen wij bij het vinden van een oplossing. Andere bedrijfstakken die zwaar getroffen zijn door de crisis zijn de evenementen- en de reisbranche.”

Als voorbeeld noemt hij het ervaringsverhaal van iemand uit de reisbranche die met succes geholpen is om in een totaal andere bedrijfstak weer aan de slag te komen. Behalve werkonzekerheid brengt de crisis vaak ook financiële problemen met zich mee. Als te lang gewacht wordt zijn de reserves op met alle vervelende gevolgen van dien. Janneke van Dorsten, consulent schulddienstverlening van het Bureauvoor Financiële Ondersteuning: “Wacht niet om onze hulp te vragen. Als je ziet aankomen dat je je baan verliest of je bedrijf moet sluiten kun je al bij ons aankloppen. Het kan al beginnen met het vragen om advies.”

Er is soms sprake van valse schaamte om een barrière te overwinnen. Bij Laborijn denkt men vaak aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Carlos Hoegen legt uit dat Laborijn juist ook ondersteuning biedt aan zelfstandigen die door de huidige omstandigheden in de knel zijn gekomen. “Wij weten niet alles wat er nog gaat gebeuren maar we houden de drempel zo laag mogelijk en kijken samen met onze klanten zo ver mogelijk vooruit.”

Over welke aantallen mensen gaat het nu en hoeveel worden het wellicht in de toekomst? Huizinga: “Tot dit moment zijn er door Laborijn ongeveer 1.500 zelfstandig ondernemers ondersteund. Het aantal aanvragen voor een uitkering en schuldhulpverlening is licht gestegen, maar we verwachten een sterkere toename. Het aantal zelfstandigen en jongeren groeit nog steeds. Het is onze taak deze mensen wegwijs te maken in het woud van regelingen.”

Mensen die zich hierin herkennen en ondersteuning zoeken kunnen zich wenden tot de gemeente via 0314-377377 of check www.doetinchem.nl/financieleondersteuning.Bert Vinkenborg

‘We verwachten een sterkere toename, vooral van jongeren’

Meer berichten