In gesprek met de burgemeester: De derde coronagolf


<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: De derde coronagolf

  Nieuwsflits

We gaan mogelijk richting een derde coronagolf. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Het aanvankelijke idee was dat iedere volgende golf minder heftig zou worden dan de voorgaande. Nu de Britse variant van het virus er is bijgekomen, kan dat anders zijn. We weten daar nog niet alles van, maar het zou ernstiger kunnen zijn dan de eerste twee.”

Bij het opleggen van maatregelen gaat het om de moeilijke balans tussen volksgezondheid en economie. Waar ligt het kantelpunt tussen die twee?

“Vorig jaar in maart waren we nog heel erg gericht op de volksgezondheid. In de tweede golf werd het al een mix van economie en volksgezondheid. We moeten niet vergeten dat voor iedere maatregel die je neemt wel draagvlak nodig is. Bij iedere opvolgende maatregel moet je je steeds afvragen of er voldoende steun voor is vanuit de bevolking. Op dit moment is er nog heel veel draagvlak en dat is mooi. Voor het gros van de mensen is dit de collectieve gebeurtenis na de oorlog die het meest indruk heeft gemaakt. Het heeft een behoorlijke impact op het leven van bijna iedereen.”

Door ondernemers wordt gedreigd met een massale afwijzing door het openen van winkels en zaken ook als dat niet is toegestaan. Wat kan daartegen gedaan worden?

“Het is hier gelukkig nog niet zover gekomen. Het aantal overtredingen door zowel ondernemers als burgers is tot nu toe minimaal geweest.”

Er wordt door het kabinet een beroep gedaan op het gezonde verstand. Kennelijk voelt niet iedereen zich aangesproken en gaat toch gewoon zijn gang. Welke middelen blijven er nog over?

“Dat niet iedereen zich blijkbaar voelt aangesproken, hebben we kunnen zien aan betogingen, maar het gaat nog steeds om een betrekkelijk kleine minderheid. De noodzaak om de handhaving te verzwaren is er hier nog eigenlijk niet. Er is al gesproken over een avondklok (op 18 jan., red.). Maar als die er komt, wat ik niet uitsluit, dan is dat zeer ingrijpend.”

Als er eind februari nog sprake is van een crisis moeten we dan in maart wel met zijn allen toch naar de stembus gaan?

“Zeker wel! Er worden nu al maatregelen door ons getroffen om dat hier mogelijk te maken. Het stemmen moet op een gecontroleerde manier verlopen. Sommige stembureaus worden verplaatst omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden en we spreiden de stemmers over de dag. We denken erover iedereen een rood potlood te geven dat ze na het stemmen mogen houden. Juist nu is het belangrijk dat mensen van hun democratisch recht gebruik maken. Ik ben ervan overtuigd dat het stemmen in onze gemeente goed gaat verlopen.”

Lukt het in Doetinchem nog de lockdownmaatregelen te handhaven?

“Het handhaven lukt tot nu toe prima, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten