In gesprek met de burgemeester: Doortrekken van de A15


<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Doortrekken van de A15

  Nieuwsflits


Burgemeester, recentelijk heeft de Raad van State geoordeeld dat de A15 voorlopig niet doorgetrokken mag worden in verband met de extra stikstofuitstoot die ten koste zou gaan van nabijgelegen natuurgebieden. Wat betekent dit voor de economische ontwikkeling van de Achterhoek?

“In het kort komt het erop neer dat men bij de onderbouwing van het plan van een theoretisch rekenmodel is uitgegaan. De Raad van State is van oordeel dat daarmee onvoldoende in kaart is gebracht wat de werkelijke uitstoot is. De doortrekking is daarmee nog niet definitief van de baan, maar één ding is zeker. Het gaat hierdoor aanzienlijk langer duren. Dit oordeel betekent dat het in deze tijd aanmerkelijk langer gaat duren voordat soortgelijke projecten gerealiseerd kunnen worden.”

Boeren hebben ook met regels over stikstofuitstoot te maken alleen in een veel grotere omtrek rond hun bedrijf. Is dat redelijk?

“Dat denk ik niet. De agrarische sector is een van de drijvende krachten van onze economie die jaren is gestimuleerd. De boeren worden nu voor het blok gezet. Als je dat doet, moet je hun wel nieuw perspectief bieden. Dat ontbreekt nu. Dat de boeren daar boos over zijn snap ik goed. De manier waarop het nu gedaan is vind ik niet goed.”

Het geplande tracé van de verlengde A15 zou door het grensoverschrijdende natuurgebied De Gelderse Poort komen. Hoe moeten natuurwaarden en economische belangen tegen elkaar afgewogen worden?

“De bereikbaarheid van de regio is heel belangrijk. Bij beleidskeuzes worden de belangen van infrastructuur, woningbouw en de agrarische sector tegen elkaar afgewogen. Om woningbouw makkelijker te maken, heeft het rijk er nu voor gekozen de infrastructuur en de boeren verder af te knijpen om de woningbouw te kunnen stimuleren.”

Een mogelijkheid was de verlengde A15 ondergronds aan te leggen, maar dat is uit kostenoverwegingen verworpen. Waarom?

“Het probleem van Nederland is dat we heel veel doelstellingen hebben op betrekkelijk weinig vierkante meters. Dat zorgt soms voor heel lastige afwegingen. Wat ik mis, is centrale sturing op dit niveau. Ik pleit daarom voor een Ministerie van Ruimtelijke Ordening met een minister die met zijn of haar mensen over dit vraagstuk nadenkt. Ondergronds of bovengronds is een voorbeeld van dezelfde vraag. Hoe gaan we met de beschikbare ruimte om.”

Vooral logistieke bedrijven zouden baat hebben bij een doorgetrokken A15. Voor welke gemeenten geldt dat in het bijzonder?

“Logistieke bedrijven hebben er als eerste mee te maken, maar dat geldt ook voor alle andere bedrijven. Het gezegde luidt ‘Industrie volgt infrastructuur’. Voor Doetinchem als de meest stedelijke plaats van de Achterhoek geldt dat zeker.”

Als u moet kiezen tussen een doorgetrokken A15 of een omzetting van de N18 naar een volwaardige snelweg met aansluiting op de A35 bij Enschede. Wat kiest u dan?

“Als het alleen om Doetinchem gaat dan hebben we meer baat bij de A15. Het economische achterland van de A15 is het grootste.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden