<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Geld uit Brussel en Den Haag

  Nieuwsflits

Burgemeester, jaarlijks vloeit geld afkomstig van de EU en de rijksoverheid naar Doetinchem. Om welke bedragen gaat het en waarvoor zijn die bestemd?

“Het grootste deel van de inkomsten van een gemeente komt van de rijksoverheid. We krijgen van Den Haag een jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds voor het dekken van onze vaste kosten en subsidies. Daarnaast krijgen we subsidies van de EU of de rijksoverheid voor speciale activiteiten die we niet uit de eigen begroting kunnen en willen betalen. Een voorbeeld van een kleine subsidie die in 2020 is toegekend door de EU is een bedrag van 10.000 euro bestemd voor gratis Wifi in de binnenstad. Een ander voorbeeld is een substantiëler bedrag van 1,3 miljoen van het Rijk bestemd voor de verkeersveiligheid. Vanuit het begin van mijn loopbaan weet ik dat in Den Haag en Brussel veel geld voor speciale doelen te halen valt.”

Een veel gehoorde klacht is dat de verdeling tussen de grote steden en de regio’s onevenredig ten gunste van de eerste groep zou zijn. Klopt dat?

“Ja, de focus is vaak op de grotere steden. Doetinchem is een kleine centrumgemeente met grote vragen die we met een klein budget moeten oplossen. Wij doen hier heel goede dingen en zouden daarom best meer mogen vragen.”

Wat betekent dat voor onze gemeente?

“De begroting van de gemeente staat behoorlijk onder druk en het is moeilijk om alle wensen te vervullen. In de eerste tien jaar van deze eeuw hadden een aantal gemeenten een functionaris die zich speciaal bezighield met het binnenhalen van speciale doelgerichte subsidies. Nu is het gewoon onderdeel van een portefeuille. Voor het aanvragen en binnenhalen van een EU- of rijkssubsidie moeten veel tijdrovende procedures doorlopen en papierwerk verzet worden. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel te halen valt. Een paar voorbeelden voor mogelijke subsidies zijn de verduurzaming van de stad, plattelandsontwikkeling en de bereikbaarheid van de gemeente.”

Doen we er wel genoeg aan?

“We zouden best iets hoger mogen inzetten en wat onbeschaamder zijn. Toen ik in het Noorden als bestuurder actief was ging de aangevraagde snelle verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland niet door. Het Noorden werd daarna daarvoor ruimschoots gecompenseerd. Nu wordt die snelle verbinding gewoon opnieuw aangevraagd. Onbeschaamdheid past niet zo bij De Achterhoek. Ik vind dat we wat meer moeten kijken naar de koppelkansen tussen onze agenda’s en die van de EU en de rijksoverheid. In Brussel draait het meer om de regio’s en in Den Haag om de gemeenten.”

Welke rol speelt de Provincie?

“Voor de gemeentefinanciën is Arnhem voor ons zeker zo interessant. We doen hier hartstikke goede dingen en, ik herhaal: we zouden best iets minder bescheiden mogen zijn.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden