Foto:

Ben Beijer bekijkt ‘t anders: Beschermde soort

  Nieuwsflits

Vorig weekend telden bijna 200.000 mensen vogels in tuin en balkon. Er werden 2.759.139 vogels geteld. Met stip op 1: de huismus met 514.993 exemplaren, gevolgd door de kool- en pimpelmees.

De wespendief - wie kent hem niet - werd niet gesignaleerd; die overwintert in Afrika en/of zit in hoge bomen. Hoge bomen vangen veel wind, net als de 70 geplande windmolens op de Veluwe die voor schone energie zouden zorgen. Een ecologisch onderzoeksbureau ging aan de slag onder het motto ‘zoekt en gij zult vinden’, en ja hoor: men vond op de Veluwe 93,7 wespendiefpaartjes. Net op tijd, want in het leefgebied van deze beschermde vogel mogen geen windturbines gebouwd worden.

De vogel zorgt voor nog grotere gevolgen in meerdere regio’s, aangezien wetenschappers denken dat wespenvangers wel acht kilometer buiten de Veluwe actief kunnen zijn. De eerste 70 windmolens mogen niet gebouwd worden, en dat is nog maar het begin.

Er moesten minimaal 100 paartjes zijn en het zijn er maar 93,7. Denk nu niet: ‘wat een raar getal’, want omdat de roofvogel moeilijk te vinden is, heeft men een rekenmodel gemaakt vanuit een klein gebied en zo kwam dit bizarre aantal vogels uit de mouw.

Men komt nu 6,3 paar vogels te kort om te mogen bouwen, ook omdat men denkt dat er kans is dat één procent van de vogels gedood kan worden door windmolens. Dat zijn volgens het geniale rekenmodel zelfs 9,37 paar vogels.

Naast de wespendief zijn er meer beschermde diersoorten, als vleermuizen, houtduiven, roeken, en steenmarters. Als u denkt dat men te weinig aan uw gezondheid denkt, bieden de wel beschermde dieren misschien een kans om de bouw dichtbij een woonwijk tegen te houden.

Ik las dat een windmolen niet meer dan 47 decibel laagfrequent geluid mag maken gemeten vanaf de buitenmuur. In Denemarken is dat 20 decibel. Daar houden ze vreemd genoeg meer rekening met mensen als beschermde soort, met andere rekenmodellen waardoor er misschien wel te weinig mensen geteld zijn. Goed gaon.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden