<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

In gesprek met de burgemeester: Integrale veiligheid

  Nieuwsflits

Burgemeester, de raad heeft eind januari de kadernota Integrale Veiligheid voor 2020 – 2023 vastgesteld. Waarom en wat houdt die in?

“Als burgemeester heb ik verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de gemeente. Iedere vier jaar evalueren we wat er gebeurd is en blikken we vooruit op de volgende vier jaar. De Kadernota Integrale Veiligheid geeft de grote lijnen én de twee prioriteiten voor de komende vier jaar weer. Daarnaast volgen we van jaar tot jaar de ontwikkelingen en kijken we of onze beleidsvisie nog klopt.”

Er zijn prioriteiten gesteld. Betekent dit dat andere zaken blijven liggen?

“De komende jaren zijn onze prioriteiten Ondermijnende Criminaliteit en Zorg en Veiligheid. Onder ondermijning verstaan we het infiltreren in de maatschappij door de onderwereld. Op dit moment een extra belangrijk punt omdat door de coronacrisis bepaalde categorieën ondernemingen in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Zij moeten extra oppassen met verdachte financieringen, zeker als de bank daar niet aan wil. Als je aan dat soort financieringen eenmaal vastzit kom je er niet meer van af. Zorg en Veiligheid heeft onze extra aandacht omdat sommige mensen, vaak zijn dat jongeren, die vroeger binnen een instantie zorg ontvingen nu soms voor sociale problemen in de wijken zorgen waardoor overlast voor omwonenden ontstaat. Voor deze nieuwe prioriteiten is structureel budget beschikbaar.”

Door welke overwegingen zijn de nieuwe prioriteiten ingegeven?

“De nieuwe prioriteiten zijn gesteld, omdat we hebben kunnen vaststellen dat de dreiging is toegenomen. De wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur stelt ons in staat ons te beschermen tegen criminele activiteiten in bepaalde sectoren. Daar is nog een wereld te winnen.”

Drie jaar is een relatief lange periode. Wat doet u als de situatie intussen verandert?

“Wij zijn gewend beleid te maken voor perioden van vier jaar. We moeten binnen dat beleid inderdaad wel flexibel blijven zodat we kunnen bijsturen. Dat doen we bijvoorbeeld door te werken met een tweetal prioriteiten waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. De voortgang wordt van jaar tot jaar gevolgd en aan de raad gerapporteerd.”

Zijn de prioriteiten in Doetinchem anders dan in andere gemeenten in de Achterhoek?

“In de Achterhoek stemmen we ons beleid op elkaar af. Ondermijning is een thema waar alle gemeenten mee te maken hebben. Zorg en Veiligheid is meer iets van Doetinchem wat te maken heeft met het feit dat we een centrumgemeente zijn.”

Wie houden zich bezig met de uitvoering en welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?

“De uitvoering ligt deels in het stadhuis en deels bij Buha en de Politie. Waarom ook bij Buha? Dat klinkt misschien vreemd, maar dat heeft te maken met het feit dat de Buha medewerkers bijna dagelijks in de wijken en het buitengebied komen en vaak als eerste veranderingen waarnemen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden