<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

In gesprek met de burgemeester: Nevenfuncties

  Nieuwsflits

Burgemeester, u hebt maar liefst veertien nevenfuncties naast het burgemeesterschap. Welke horen bij het ambt en hoe belangrijk zijn ze?

“Er zijn een paarnevenfuncties die bij de burgemeester van Doetinchem horen. Een daarvan is het voorzitterschap van de Regio Achterhoek. Regio Achterhoek zorgt ervoor dat de Achterhoek Visie2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Onder de vlag van de regio werken de Board, Thematafels en Raad samen aan de lobby, communicatie en subsidies. Regio Achterhoek heeft een algemeen bestuur bestaande uit de zeven burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur bestaande uit drie leden, de voorzitter inbegrepen. Het AB is het formele bestuursorgaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vervult de rol van werkgever van de organisatie Regio Achterhoek. Verder ben ik vicevoorzitter van de VNOG, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waarbinnen 22 gemeenten actief zijn. Omdat een groot aantal veiligheidszaken op regionaal niveau worden beslist, is het van belang dat ik daarin een functie heb. De voorzitter van de VNOG is Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn. Mijn functies bij de Regio en de VNOG zijn misschien wel de belangrijkste die ik heb.”

‘Alleen maar leuke dingen’

Als we verder naar de lijst kijken zien we de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. U bent daarin lid van het College Dienstverleningszaken. Wat houdt dat in?

“De VNG is de koepelorganisatie van alle 352 gemeenten van Nederland. Mijn functie daarin is een heel interessante. Wij zitten daardoor dichter bij het vuur en bij de landelijke overheid in Den Haag. Ook wethouder Ingrid Lambregts heeft daar een functie in de ruimtelijke ordening. Voor Doetinchem is het heel belangrijk dat wij daarbij zijn.”

Een andere nevenfunctie is het voorzitterschap van de stichting Vromen Gravelijn. Wat is dat?

“Die stichting is in 1964 opgericht door de naamgevers, de heer Abraham Vromen, en zijn echtgenote Cornelia Gravelijn. De heer Vromen was directeur van de Papierfabriek Doetinchem. De stichting heeft als doel financiële steun te verstrekken aan mensen die in Doetinchem wonen en in behoeftige omstandigheden verkeren. Het gaat om bedragen van een paar tientjes tot een paar honderd euro.”

Het dagelijks bestuur van M50. Wat doet u daarin?

“M50 is het platform van middelgrote gemeenten. Een belangenclub van gemeenten met 30.000 tot 80.000 inwoners. Ik ben lid van het dagelijks bestuur als vertegenwoordiger van Oost-Nederland. M50 is een belangrijke beweging binnen de VNG. We hebben daardoor makkelijker toegang tot bijvoorbeeld Kamerleden en bewindslieden waardoor we in Den Haag een voet aan de grond hebben.”

Dit waren nog maar vijf van de veertien functies naast uw ambt als burgemeester. Ze nemen veel van uw tijd in beslag, maar zijn ze ook leuk?

Met een knipoog. “Eigenlijk doe ik alleen maar leuke dingen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden