<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Koninklijke onderscheidingen

  Nieuwsflits

Burgemeester, elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag worden koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Hoe gaat dat nu we nog steeds met coronabeperkingen te maken hebben?

“Het is jammer dat we het nu weer niet als vanouds kunnen organiseren. Ik had gehoopt op een vrolijke ceremonie met veel mensen erbij. Dit jaar gebeurt het wel in het stadhuis met als centrale punt de raadszaal met de onderscheiden mensen en een beperkt aantal mensen om hen heen. Binnen de nu geldende coronamaatregelen zal het toch een feestelijk karakter hebben. Voor mij is het elk jaar weer een van de leukere dingen die ik als burgemeester mag doen. Het huidige scenario kan ook voor de toekomst gebruikt worden, maar ik hoop dat de omstandigheden het mogelijk maken het in 2022 weer op de oude manier te doen.”

Kandidaten worden voorgedragen. Wie kan dat doen en hoe gaat dat in zijn werk?

“In beginsel kan iedereen iemand voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Het aanmelden blijft hetzelfde, maar we gaan de mensen helpen iemand voor te dragen. Dat geldt voor de voordrachten van het volgend jaar. Het zou erg jammer zijn als een voordracht halverwege blijft steken door onbekendheid met het systeem. Vaak wordt het daarna dan niet opnieuw opgepakt.”

De Orde van Oranje-Nassau kent een aantal graden. Wie komt waarvoor in aanmerking?

“De Orde van Oranje-Nassau is in 1892 ingesteld. In 1996 is besloten het aantal vast te stellen op zes graden, variërend van Lid tot Ridder. Het criterium om ervoor in aanmerking te komen is Bijzondere Verdiensten. De meest voorkomende graad is Lid. In het algemeen kan gesteld worden dat voor bijzondere verdiensten op lokaal niveau de zesde graad, dus Lid, met de bijbehorende decoratie wordt toegekend. Voorwaarde is dat het om vrijwillige verdiensten gaat. Verder moet iemand van onberispelijk gedrag zijn om in aanmerking te komen.”

Gebeurt de daadwerkelijke uitreiking door u?

“In beginsel doet de burgemeester dat, maar een koninklijke onderscheiding kan ook door een andere gezagsdrager worden uitgereikt. Het laatste is vaak het geval als het om landelijk bekende figuren gaat.”

Worden koninklijke onderscheidingen wel eens geweigerd?

“Dat gebeurt zelden, maar wanneer het toch gebeurt, is dat redelijk pijnlijk. Ik heb het een keer meegemaakt. Vaak gaat het om een overtuigde republikein. Het is vooral pijnlijk voor de voordragers.”

Koningsdag 2022 lijkt nog ver weg, maar waar moeten we nu al aan denken voor de lintjesregen van volgend jaar?

“Als je iemand wilt voordragen voor volgend jaar dan moet daar nu al mee worden begonnen. De aanvraag moet uiterlijk 2 juli van dit jaar bij de gemeente binnen zijn. Er is daarna nog een hele weg te gaan voordat wij groen licht hebben. Elke aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De aanvraag gaat van de gemeente via een speciaal beveiligd systeem via de Provincie naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Daar wordt namens de Koning beslist of iemand een lintje krijgt. ”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden