Foto:
Ben Beijer bekijkt 't anders

Ben Beijer bekijkt ‘t anders: In de pap

  Nieuwsflits

In mijn werkzame leven kwam ik wekelijks in Twente en nam daar vaak krentenwegge mee omdat er in onze regio vooral rozijnen in krentenbrood zitten. Anke zweert bij de Twentse variant, die volgens de bakkers daar meer krenten dan deeg moet bevatten. Slecht krentenbrood herken je volgens hen als het lijkt alsof de krenten er met de bukszijn ingeschoten.

Ik moest aan die tijd denken toen de krentenbomen in bloei stonden. Een man die de auto parkeerde, sprak mij aan toen wij met buurvrienden het zwerfvuil weghaalden rond ons appartementencomplex en tussen de krentenstruiken bij de Walmolen. Hij bleek een bomenkenner en begon gelijk over de krentenstruiken. Volgens hem heeft dit soort boomgewas alles wat je kunt wensen: De prachtige lentebloei, de eetbare vruchten en de mooie herfstkleuren.

Ik adviseerde hem ook eens bij het plein voor het gemeentehuis te kijken omdat de plantenbakken daar rijkelijk gevuld zijn met krentenbomen. Goed bekeken van jullie plantsoendienst, zei hij, want ze groeien niet hard en hebben bijna geen onderhoud nodig.

Zo had ik nog nooit naar het struikgewas gekeken. Ik geniet er vooral van vanwege de vele vogels die daar nestelen en voedsel zoeken. Als de krenten er in zitten is het een oase voor zangvogels en een trouw houtduivenpaar. Onze kleinzoons kijken vanaf ons balkon vaak met verrekijker welke soorten er zitten. Ze herkenden met vogelboek in de hand, het goudhaantje, de kauw, de kool- en pimpelmees, de vink, de zanglijster, de heggenmus en mijn lievelingsvogel, de gieteling (in het vogelboek: de merel).

De jongens zitten in groep 7 en leren daar tot mijn verrassing weer spreekwoorden en gezegden. Toen ik hun vertelde dat het prachtige groen, dat hopelijk gespaard zal worden bij de werkzaamheden rond de Walmolen, krentenstruiken zijn en daarom zoveel vogels aantrekken begreep ik dat ze spreekwoorden ook in de praktijk kunnen toepassen. Kijk opa, kreeg ik te horen; “dat zijn dus de krenten in de pap”, maar dan voor vogels.

Goed gaon

Meer berichten