<p>Henk Misset zet de eerste spade in de grond voor Zwembad Groenendaal, najaar 1935.</p>

Henk Misset zet de eerste spade in de grond voor Zwembad Groenendaal, najaar 1935.

(Foto: collectie Herman Vermeer)

Herinneringen aan Groenendaal in nieuwe Kronyck

  Nieuwsflits

Doetinchem - Veel Doetinchemmers zullen zich de lange zwoele zomers herinneren waarin ze konden zwemmen op Groenendaal. In de jaren dertig werd er nog in de Oude IJssel gezwommen, maar vanwege het sterk verontreinigde water was dat uit hygiënisch oogpunt niet verantwoord.

Nadat het plan van de gemeente Doetinchem een sportpark met zwembad aan te leggen in 1933 niet doorgaat, nemen de broers Henk en Kees Misset samen met aannemer B. Bruil het initiatief tot de oprichting van de N.V. Natuurzwembad Groenendaal. Tien maanden later, op 17 juli 1934, wordt natuurzwembad Groenendaal geopend. Peter Groeskamp en Erik Meinen vertellen in de nieuwste Kronyck over de geschiedenis van dit zwembad, waar zoveel mensen goede jeugdherinneringen aan bewaren. Historische foto’s brengen de sfeer van toen even terug.

Nadat in het najaar van 2018 het bericht verscheen dat bij de reconstructie van de Terborgseweg delen van de Hamburgerpoort zijn blootgelegd, ontstaat discussie over de vraag hoe dit stukje historisch Doetinchem voor het publiek zichtbaar gemaakt kan worden. Daar is interesse voor, blijkt in januari 2019. De belangstelling is overweldigend en geeft aan hoezeer mensen betrokken zijn en blijven bij de kazemat. Deze is inmiddels weer door bestrating bedekt, maar in Kronyck wordt nu wel een ander aspect van de geschiedenis van de Hamburgerpoort zichtbaar gemaakt. Jaco te Hennepe belicht de geschiedenis als winkelstraat.

Dat een begraafplaats zomaar in je achtertuin kan liggen ontdekte de familie Muller in Gaanderen. Samen met Hans de Beukelaer ontrafelden ze het verhaal hier omheen en wisten ze een lijst samen te stellen van de mensen die hier begraven liggen. In deze Kronyck wordt deze lijst gepubliceerd en geven de auteurs een overzicht van de historie rondom deze begraafplaats.

Paul Klap was student en onderduiker in de Boliestraat in Doetinchem, later werd hij predikant. Hij overleefde het bombardement van Doetinchem op 21 maart 1945. Uit zijn persoonlijke verslag van die tijd werd een artikel samengesteld door Jan Terbeek. Een indrukwekkend relaas.

In deze Kronyck ook een overzicht van de sportieve infrastructuur in Doetinchem aan het begin van de bezetting, de sportbeoefening tijdens de mobilisatie en de eerste oorlogsjaren en de anti-joodse maatregelen van de bezetter. Auteur André Swijtink vraagt zich ook af in hoeverre de sport een geliefde uitlaatklep was tijdens de bezettingsjaren.

Betty Blikman kijkt in deze uitgave naar het dorp Halle, een van de 44 kernen van de gemeente Bronckhorst. Binnen die gemeenschap volgt ze onder meer het onderwijs maar komt in de archieven ook fraaie verhalen tegen over diefstal van geld en kippen in Halle.

Het drukke en bewogen leven van Jan Ketelaar staat eveneens in de kijker. Hij was inwoner van Gaanderen en misschien bij de meeste lezers bekend als wethouder Financiën van de gemeente Doetinchem. Maar hij heeft ook een stempel gedrukt op het culturele- en verengingsleven van Gaanderen. En zoals auteur Harry Krul vermeldt: ‘’Zulk soort mensen wordt maar heel soms geboren’’.

Het is weer een veelzijdig nummer geworden. Leden van de historische verenigingen Deutekom en Gander krijgen het deze week in de brievenbus. Men kan Kronyck ook kopen bij Boekhandel Raadgeep & Berrevoets en het Stadsmuseum of via de redactie van Kronyck: 0314-335410.

Meer berichten