<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

In gesprek met de burgemeester: Leegloop brandweervrijwilligers

  Nieuwsflits

Burgemeester, onlangs konden we in de landelijke pers lezen dat een groot aantal vrijwilligers bij de brandweer ermee ophoudt als de voorgenomen hervorming doorgaat. Wat betekent dat voor onze regio?

“Het zou een kleine ramp zijn als dat zou gebeuren. We koesteren onze vrijwillige brandweerlieden; ze zetten zich met hart en ziel in voor de samenleving. Nederland is een van de weinige landen die met goed getrainde vrijwillige brandweerlieden werkt. Een systeem dat tot nu toe heel goed functioneert!”

Over welke hervorming gaat het en wat zijn de knelpunten voor de vrijwilligers?

“Het is vooral de EU die voor de knelpunten zorgt. Volgens de EU-wetgeving zou een vrijwilliger bij gelijk werk hetzelfde beloond moet worden als een beroepskracht. Als we naar een volledige beroepsorganisatie gaan, dan zou dat Doetinchem tonnen kosten. En belangrijker nog: de brandweer zou er niet beter van worden. Een andere oplossing is een andere functiedifferentiatie zodat er geen sprake is van gelijk werk. De minister heeft de ruimte om via maatwerk andere keuzes te maken. Op dit moment gebeurt dat niet. De burgemeesters van de 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland volgen dat kritisch.”

Het probleem om voldoende vrijwilligers voor de brandweer te werven is niet nieuw. Welke stappen zijn in het verleden genomen om dit tegen te gaan?

“We hebben in Doetinchem een goed vrijwillig brandweerkorps en het lukt ons nog steeds vrijwilligers te werven. Het wordt wel steeds moeilijker ze vast te houden. Vrijwilliger bij de brandweer zijn is niet vrijblijvend. Vrijwilligers moeten zich in een strakke organisatie kunnen voegen en het moet ook aansluiten bij hun hoofdberoep. De wervingsacties die we om het jaar houden trekken steeds belangstelling, maar als de geïnteresseerden horen wat er van hen verlangd wordt dan haken ze vaak weer af.”

Vroeger droomden kleine jongens erover later brandweerman te worden. Wat heeft de omslag veroorzaakt?

“Voor kinderen heeft de brandweer nog steeds iets magisch. De opleiding is heel intensief, maar ook heel duur. Om die kosten goed te maken zou een vrijwilliger wel een jaar of tien bij het korps moeten blijven. Tijdens hun dienstverband worden vrijwilligers periodiek getest. Niet alleen moeten ze enthousiast zijn en blijven, maar ook hun thuisfront is belangrijk. Er zijn veel hobby’s te bedenken die minder inspanning en tijd vergen.”

Bestaat er een plan om de brandweer in onze regio op sterkte te houden en hoe wil men dat bereiken?

“We hebben nagedacht over wat we minimaal nodig hebben en kunnen daardoor gerichter werven. De Doetinchemse brandweer is onderdeel van een regionale organisatie. Bij een crisis binnen onze gemeente ben ik de baas, maar voor de dagelijkse gang van zaken deel ik de verantwoordelijkheid met de andere burgemeesters.”


(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten