<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

In gesprek met de Burgemeester: Wisseling van de wacht

  Nieuwsflits

Burgemeester, er is een wisseling van de wacht binnen het college op komst. Wat betekent dat concreet?

“Dit college is in 2018 met zes wethouders van start gegaan. Eén daarvan, Maureen Sluiter, heeft nu een andere baan gevonden en treedt daarom af. De VVD-fractie heeft voor haar een opvolger voorgesteld. Daar moet de raad nog wel zijn goedkeuring aan geven. De nieuwe wethouder kan op 24 augustus met zijn taak beginnen. Het afscheid van de vertrekkende en de benoeming van de nieuwe wethouder vinden op 15 juli plaats, de laatste bijeenkomst voor het zomerreces.”

De vertrekkende wethouder heeft een zware portefeuille. Neemt de komende wethouder die integraal over?

“Het is niet ongebruikelijk dat een portefeuille ongewijzigd wordt overgedragen, maar dat moet nog wel in de eerstkomende collegevergadering na het aantreden van de nieuwe wethouder bekrachtigd worden. De portefeuilleverdeling is namelijk een zaak van het college.”

Wat betekent de komst van een nieuwe, relatief onervaren wethouder voor het teamwerk binnen een ervaren college?

“Een college is echt een team dat nauw met elkaar moet samenwerken. Als er, zoals nu, een nieuwe wethouder aantreedt dan moeten de zittende collegeleden ervoor zorgen dat het een succes wordt. Het is ook goed dat men niet als vanzelfsprekend op de oude voet doorgaat. Als college moeten we ons goed realiseren dat de ploeg een nieuwe samenstelling heeft.”

Doetinchem kent een cursus voor nieuwe raadsleden. Bestaat die ook voor nieuwe wethouders?

“Er bestaat hier inderdaad zoiets voor nieuwe raadsleden. Het voordeel van de nieuwe wethouder is dat hij al een aantal jaren in de raad meeloopt en de ins en outs daarvan kent. Voor wethouders bestaat zo’n cursus niet maar er is wel een inwerkprogramma om de dossiers te leren kennen.”

Telt de mening van de zittende collegeleden wanneer zich een nieuwe wethouder aandient?

“De mening van de zittende collegeleden telt informeel wel. Meestal peilt de voordragende fractie tevoren of hun kandidaat in een bestaand college past.”

Als we naar het profiel van een wethouder kijken. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die hij of zij moet bezitten?

“Dat is niet zo’n makkelijke vraag. Het wethouderschap is een gecompliceerd beroep. Om te beginnen moet je de lokale samenleving kennen en begrijpen. Verder moet hij/zij over visie, scherpte, doelgerichtheid en slagvaardigheid beschikken. In de praktijk is het wethouderschap niet altijd benijdenswaardig. Het is niet zomaar een baan die je even doet. Veel buitenstaanders denken daar te licht over.”

(tekst: Bert Vinkenborg)Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden