Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

'Dreiging vertraging hangt in lucht'

  Nieuwsflits


Burgemeester, het rommelt al een tijd rond de Achterhoekse ziekenhuizen. Wat is de voorgeschiedenis?

door Bert Vinkenborg

“De onrust begon rond oktober/november van het vorig jaar. De aanleiding was het kennelijke voornemen van het toenmalige bestuur van Santiz om op termijn bepaalde soorten ziekenhuiszorg over te brengen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix SKB naar het Slingeland Ziekenhuis zodra de nieuwbouw daarvan gereed zou zijn. Dat leidde tot commotie bij het SKB."

Verschillende groeperingen bemoeien zich er intussen mee. Welke belangen zijn in het geding?

“Dat zijn er inmiddels een hele rij, ieder met hun eigen wensen en belangen die niet altijd identiek zijn. We hebben het dan in willekeurige volgorde over de specialisten, de cliëntenraad, de ziekenhuisafdelingen, stichtingen, ketenpartners zoals huisartsen, gemeenten en last but not least zorgverzekeraars. Met zo’n lijst van belanghebbenden wordt de zaak niet overzichtelijker.”

Waar is het fout gegaan?

“Lastig om daarvoor één enkelfeit te noemen. Na overleg met de Minister zou vanaf eind 2019 een onderzoek plaatsvinden met alle betrokkenen naar de toekomst van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Santiz had leiding en richting kunnen geven aan dat gesprek, inmiddels is dat niet meer zo door alle onrust en tegenstellingen binnen de organisatie. Waar we nu vooral naar moeten kijken is de continuïteit van de ziekenhuiszorg in onze regio.”

Er is zelfs een beroep gedaan op de minister. Wat kan die doen om het conflict op te lossen?

“Nu de gesprekken tussen de directbetrokkenen niet van de grond komen hebben de burgemeesters van de gemeenten in het verzorgingsgebied van beide ziekenhuizen zich tot de minister gewend. De rol van de minister is dat hij verantwoordelijk is voor het stelsel als geheel. Wij zaten daar niet om te springen, omdat we dit vraagstuk eigenlijk in de regio willen oplossen, maar er moest weer rust en orde komen in dit dossier. De minister zal nu knopen moeten doorhakken.Ook als er besloten zou worden tot ontvlechting van de fusie ligt in de toekomst samenwerking voor de hand.”

Is door de coronacrisis niet gebleken dat veel middelgrote ziekenhuizen beter is dan het omgekeerde?

“De huidige crisis toont volgens mij aan dat goede ziekenhuiszorg met een adequate geografische dekking nodig is.”

Wie bepaalt uiteindelijk? Het bestuur van Santiz, de specialisten of de zorgverzekeraar?

“Door de liberalisering van de zorg is de zorgverzekeraar de instelling die eigenlijk aan de touwtjes trekt. Maar ook de Minister en banken zijn belangrijke partijen.”

Wat is de invloed van dit alles op de nieuwbouwplannen van het Slingeland Ziekenhuis?

“Door al dit gedoe hangt de dreiging van vertraging van de nieuwbouw in de lucht. Het bestaande Slingeland Ziekenhuis is oud en versleten en een nieuw vervangend ziekenhuis is noodzakelijk en zou prima gefinancierd kunnen worden vanuit de exploitatie van het Slingeland.”

Waar is het belang van de patiënten het best mee gediend?

“Wat we heel snel nodig hebben is rust op dit dossier en weer schot in de zaak.”
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden