Vakantieplannen ondanks corona


Wethouder Hnek Bulten van Doetinchem.
Wethouder Hnek Bulten van Doetinchem. (Foto: )
Coronavirus

Vakantieplannen ondanks corona

  Nieuwsflits

Doetinchem - Veel plannen waren al gemaakt en vaak zelfs reserveringen geboekt voor de vakantie van dit jaar. Toen kwam de coronacrisis en zette er een streep door; tenminste voorlopig.

door Bert Vinkenborg

Ruim 7 miljoen Nederlanders hadden vakantieplannen en de meesten van hen hebben die nog steeds, alleen in veel gevallen op een later tijdstip dan oorspronkelijk gepland en op een andere plek.

Ruimte en rust

Reisbeperkingen en in sommige gevallen evacuatie uit exotische vakantieoorden hebben de vakantiegangers kopschuw gemaakt. Toch wordt dit jaar door de meesten nog niet definitief afgeschreven. Tenminste een week eruit, of liever twee, maar dan niet te ver van huis en wellicht ook niet per vliegtuig. Wat blijft er aan keus over?

De gemeente Doetinchem heeft een paar weken geleden een notitie aan de raad gepresenteerd met het beleidskader voor recreatie en toerisme voor de komende tien jaar. Portefeuillehouder Recreatie & Toerismewethouder Henk Bulten kan meer over de lange termijn vertellen maar ook over hoe de gemeente wil inspelen op de huidige situatie. Biedt de coronacrisis kansen?

Vrijetijdseconomie

De gemeente Doetinchem was al bijna een jaar bezig de langetermijnvisie vast te leggen in een beleidsnotitie Recreatie en Toerisme. Moeten, nu de coronacrisis roet in het eten heeft gegooid, sommige zaken opnieuw bekeken worden? Henk Bulten heeft daar een heldere mening over. “De gemeente heeft het voortouw genomen voor deze visie en zet een lange termijnvisie uit in deze notitie die over de komende tien jaar gaat. De gemeente heeft een faciliterende rol en het is aan de vrijetijdsondernemers het voortouw te nemen voor de kortere termijn en ook nu in te spelen op de nieuwe situatie die ontstaat door de coronacrisis. Vrijetijdsondernemers vormen een diverse groep, zowel qua omvang, marktgerichtheid en specialisatie. Ze moeten het echter allemaal hebben van de mensen die naar de Achterhoek komen voor hun vakantie. Het gaat erom bekendheid te verwerven en interesse te wekken. Dat de coronacrisis zodra die voorbij is deze sector wellicht wind in de rug geeft is een bonus, maar de lange termijn is zeker zo belangrijk.”

In de beleidsnotitie zijn drie speerpunten opgenomen die nauw met elkaar verweven zijn: Doetinchem beleven, Buiten-leven en Vitale &Gastvrije sector. Een aantal voorbeelden die eruit springen zijn de Slangenburg, Kruisberg en de binnenstad in samenhang met elkaar.

Gids in bus

Bulten denkt eraan gasten vanaf de rand van het centrum per bus naar de buitengebieden te brengen al dan niet onder leiding van een gids en daarna weer terug te laten komen in de binnenstad om daar de rest van hun dag te kunnen besteden. Bulten: “Waar het om gaat is de samenhang tussen de verschillende elementen.”

Is een beleidsnotitie met een horizon van tien jaar niet een star instrument voor slagvaardig beleid? “Binnen dit kader hebben we ook een uitvoeringsagenda. Die is ingevuld vanuit de samenleving in onder andere een bijeenkomst met stakeholders en stelt ons in staat elke twee jaar bij te sturen en zelfs - zoals nu - op zeer korte termijn als de belanghebbenden daarom vragen. De beleidsvisie is dus niet in beton gegoten. Dit is wat de mensen willen.”

Een van de plannen is om de VVV groter en dynamischer te maken en aangepast aan de eisen van deze tijd. Niet langer een rek met folders maar een virtuele blik op Doetinchem en omgeving.

Veel ondernemers zullen gehavend uit de crisis komen. Wat doet de gemeente voor hen? “Wij wachten niet tot het water hen aan de lippen staat. De gemeentelijke belastingen en heffingen zijn uitgesteld tot 1 oktober om de ondernemers lucht te geven. Voordien kunnen ze profiteren van de opleving na de crisis. De vrijetijdseconomie is gestegen van 3 naar 8 procent van de totale economie met een stijgende trend. Een enorm belang voor de gemeente en de regio.”

Wat hebben Doetinchem en de Achterhoek te bieden? “Een mooie stad, ruimte, rust en een omgeving waar veel mag.”

www.doetinchem.nl

www.vvvdoetinchem.nl

Meer berichten