Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Piketdienst

  Nieuwsflits

Burgemeester, de leden van het college hebben met enige regelmaat piketdienst. Wat houdt dat precies in?

“Voor mij geldt als basisafspraak dat ik van maandag tot en met vrijdag beschikbaar moet zijn, ook ’s nachts buiten de kantooruren. In het weekend en wanneer ik vakantie heb, dan heeft een wethouder piketdienst. Daar is eens per jaar een uitzondering op, namelijk als het hele college naar het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG is. Dan heeft de vicevoorzitter van de raad piketdienst. Dat is nu Jeroen Berends.”

Als een lid van het college dat piketdienst heeft, wordt opgeroepen hoe snel moet hij of zij dan ter plaatse zijn en is dat altijd in het stadhuis?

“Als je piketdienst hebt, moet je altijd beschikbaar zijn en kun je een aantal dingen niet doen. Je mag dan wel een pilsje drinken, maar ook niet meer. In principe gelden dezelfde beperkingen als voor autorijden. In het stadhuis hebben we een piketkamer van waaruit in geval van een crisis gewerkt wordt. In een vrij groot aantal gevallen gaat het overigens niet om een echte crisis maar om incidenten met personen. Dat kunnen psychische problemen zijn of huiselijk geweld om een paar voorbeelden te noemen.”

Door wie kan men opgeroepen worden?

“Dat noemen we opschalen en dat gebeurt via operationele leiders van bijvoorbeeld de politie, de brandweer, GGNet of functionarissen in het stadhuis.”

Komt het vaak voor?

“Bijna dagelijks. Mensen met psychische problemen die ontoelaatbare overlast veroorzaken worden vaak opgenomen door GGNetin het Slingeland Ziekenhuis. Op dat moment bevinden zij zich in de gemeente Doetinchem en wordt de dienstdoende piketfunctionaris benaderd. Zo luiden de voorschriften.”

Komt het wel eens voor dat GGNet ‘Nee’ moet verkopen?

“Gelukkig niet al te vaak, maar het komt soms voor. In dat geval moet de betrokkene naar Apeldoorn om daar in een soortgelijke opvang te worden ondergebracht.”

Moeten u en de wethouders alle voorschriften kennen?

“Ja en dat is een heel boekwerk. Om een crisissituatie na te bootsen heeft het college een of twee keer per jaar een oefening waarin we leren hoe met een serieuze crisis om te gaan. We opereren dan vanuit de piketkamer in het stadhuis.”

Heeft elk collegelid wel eens piketdienst? 

“Het is niet verplicht, maar bij ons doen alle wethouders mee en dat zegt iets over de collegialiteit binnen het college. De gemeentesecretaris is een uitzondering. Hij is wel lid van het college maar heeft nooit piketdienst. In sommige gemeenten komt het voor dat wethouders geen piketdienst willen doen. Voor de burgemeester daar is dat vervelend en het legt een extra last op zijn schouders.”

Kunt u voorvallen noemen waarbij uzelf in actie moest komen toen u piketdienst had?

“Bij plofkraken en bij de grote knokpartij vorig jaar oktober in het centrum. Verder bij verschillende incidenten met psychische problematiek. Die komen overigens in alle buurten en in alle lagen van de bevolking voor.”

Hoelang duurt een dienst?

“Dit jaar heb ik in de zomer twee weken piketdienst en de wethouders bij toerbeurt ieder een week. Dat is goed te doen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten