Foto: Pixabay

Viering in de open lucht in Gaanderen

  Nieuwsflits

GAANDEREN - Ter gelegenheid van de feestdag van Maria Tenhemelopneming wordt zaterdag 15 augustus een openlucht-eucharistieviering gehouden bij de Maria Kapel op het Augustinusplein te Gaanderen.
De viering zal worden voor gegaan door Pastoor Pauw van de Maria Laetitia- parochie en worden begeleid door enkele leden van het gemengd koor van de Martinuskerk. De viering zal een bijzonder feestelijk karakter hebben, waarbij Maria de moeder van Jezus zal worden geëerd met zang en gebed. Wegens corona zullen de geldende regels worden nageleefd en zullen de nodige ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. De aanvang is om 19.00 uur.

Meer berichten