Alvast een voorproefje door directeur Ruud Leuverink en leerkracht Suzan Knuvink op het proosten met de kids na een drie weken lange kerstvakantie. Foto: Josée Gruwel.
Alvast een voorproefje door directeur Ruud Leuverink en leerkracht Suzan Knuvink op het proosten met de kids na een drie weken lange kerstvakantie. Foto: Josée Gruwel. Josée Gruwel

‘Proosten met bubbels op Gaanderwijs’

Onderwijs

GAANDEREN - De kinderen van basisschool Gaanderwijs werden afgelopen maandag na drie weken kerstvakantie met open armen ontvangen. Er werd geproost met kinderchampagne. Directeur Ruud Leuverink en leerkracht Suzan Knuvink geven een inkijkje in werken in een bijzondere tijd.

Door Josée Gruwel

Knuvink, leerkracht van groep 7/8: “Je ziet die derde lockdown natuurlijk aankomen. En als het bericht dan twee weken voor Kerst op de persconferentie komt, denk je meteen: wat zonde voor de kinderen. En: nu moeten we in de week die we met de kinderen voor Kerst nog hebben veel regelen. Voor je het weet gaan er allerlei radertjes in je hoofd volop draaien en ben je bezig met plan B.”
De school haalde kerstactiviteiten zoveel mogelijk naar voren, zoals een spelletjesmiddag, gekke kersttruien dag en een online kerstviering. De oudervereniging haalde de kerstattentie naar voren. In de week voor Kerst, toen de kinderen een week extra vakantie hadden, bereidde het team online onderwijs voor. “We wisten immers niet of de lockdown verlengd zou worden.” Ook vingen ze zo’n dertig kinderen op waarvan ouders bijvoorbeeld een essentieel beroep uitoefenen.

Duidelijke communicatie
“Bij een derde lockdown is paniek niet nodig. Iedereen weet allang dat die lockdown er komt”, vertelt Leuverink. “Inmiddels hebben we de nodige ervaring ermee en liggen de protocollen klaar. Heel belangrijk in het hele coronaproces, dus ook bij een lockdown, is een duidelijke communicatie: op stichtingsniveau en op schoolniveau. Met de stichting, PRO8, proberen we zo helder mogelijk eenduidige regels en afspraken te formuleren voor de betreffende scholen. In de online teambijeenkomsten overleggen we hoe we die in de praktijk van alledag dan toepassen. Leerkrachten informeren de kinderen. Ouders ontvangen de algemene info per mail van de schooldirectie en per app krijgen ze specifieke info van de groepsleerkracht. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden.”
En vragen waren er, vooral in het begin van het virus. Leuverink zat heel wat uurtjes achter de telefoon, met ouders, met de GGD. “Maatregelen wisselden soms zo vanuit de overheid. Dat is lastig. Voor ouders is het dan ook zoeken.”

Basismaatregelen
De coronamaatregelen in de ongeveer driehonderd leerlingen tellende school lopen soepel, aldus Knuvink en Leuverink. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als ze zich door de school bewegen. De pauzes van de diverse groepen waren al gescheiden. De logische looproutes in de school waren al helder. “Die hebben we samen met de leerlingenraad al snel destijds na de opening van de school kenbaar gemaakt.”
Er zijn twee ingangen en groepen blijven tijdens schooltijd zoveel mogelijk gescheiden. Als de school voldoende testen heeft gekregen van de overheid, dan worden die mee naar huis gegeven, want het advies is om thuis twee keer per week te testen. Qua ventilatie heeft de school geluk met het nieuwe gebouw. Leuverink: “Door ons ventilatiesysteem wordt zo’n acht keer per dag de lucht ververst.”

Lastig
Het lastigst vinden directeur en leerkracht dat externen, met name ouders en verzorgers, in principe de school niet binnen mogen. Knuvink: “Ik mis dat persoonlijke contact met de ouders. Online spreek je elkaar wel, maar dat is toch anders.”
Leuverink: “Dat hoor ik van de ouders ook. We missen elkaar. Er zijn geen ouderavonden, thema-avonden, meekijkmomenten in de groep. We proberen dat op te vangen door foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten te maken en die te delen met de ouders.”
En natuurlijk is het lastig dat er ondanks alle maatregelen kinderen ziek worden. Als ze in quarantaine zijn, wordt er een tasje klaargemaakt met huiswerk en krijgen ze online onderwijs. Knuvink: “Online kan er ook samengewerkt worden met andere leerlingen. Persoonlijk online contact is belangrijk dan, evenals overleg met ouders, school en kind. Drie jaar geleden hadden we niet gedacht dat we als team zo digivaardig zouden worden. Wat hebben we op dat gebied vanwege de lockdowns veel geleerd.”
Leuverink hoopt dat hij buiten een lockdown geen klassen meer naar huis hoeft te sturen vanwege besmetting. “Vlak na de herfstvakantie was dat het geval. Ouders hebben toen heel adequaat gereageerd. Op dit moment, ondanks de omikronvariant, is het rustig.”

Drie pijlers
Knuvink merkt dat kinderen tijdens het werken op school corona goed kunnen vergeten. “Dat kan ook als je als team de bijbehorende structuur biedt en ervoor zorgt dat je zo dicht mogelijk bij de visie van de school blijft. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. We geven die ontwikkeling vorm op basis van drie pijlers. De eerste is dat de basis op orde is: goed reken-, taal- en leesonderwijs. De tweede gaat over de vreedzame school: ontwikkelen van sociale en democratische competenties. De derde staat voor ontwikkelingsgericht onderwijs: ontwikkelen van een vrije, nieuwsgierige en onderzoekende houding.”
Leuverink: “Deze drie pijlers, die met elkaar verbonden zijn, focussen op wat er toe doet, wat je samen neerzet. Door deze visie uit te dragen ervaren we in een uitzonderlijke situatie als deze coronatijd dat we er als school staan. Sterker nog: onze visie is alleen maar nog beter geworteld.”
Knuvink wijst op pijler drie en het belang van thematisch werken hierbij. Ze geeft als voorbeeld het niet doorgaan van de kermis in het dorp. “We hebben toen een project gedaan met als thema kermis. Wat ontzettend leuk en interessant!”

Nationaal Programma
Om leervertraging bij kinderen weg te werken, bedacht de vorige regering het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij er voor het onderwijs extra acht en een half miljard euro beschikbaar kwam voor twee en een half jaar. Zevenhonderd euro per kind dit jaar.
Gaanderwijs zette in op extra handen in de klas. Leuverink: “We kijken naar de behoefte van de kinderen en hebben in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad vooral ingezet op extra instructie, soms op materialen en trainingen. Maar er zijn ook extra gymlessen ingekocht en er wordt extra ingezet op de vreedzame school en thematisch onderwijs.”
Toch is Leuverink niet zo heel blij met de pot met geld. “Het is maar voor een korte tijd. Daarnaast trekt de extra mankracht die we ervoor inzetten onze vervangerspool leeg. Dat laatste kost veel hoofdbrekens en komt niet ten goede aan de continuïteit van het onderwijs. Wat we van de nieuwe regering vragen is stabiliteit, eenduidigheid in de coronaregels en een lange termijn visie.”

Lekker weer beginnen
“Maandag, lekker weer beginnen”, vertelde Knuvink vorige week vrijdag. “Met open armen en kinderchampagne heten we de kids welkom.” In haar klas staat een pot met kaartjes waarop kinderen hun goede voornemen kunnen schrijven. En een online quiz komt maandag meteen de sfeer in de groep ten goede. “De eerste veertien dagen zetten we vooral in op sociaal welbevinden. Dat is de basis om goed verder te kunnen.”
Directeur en leerkracht hebben vertrouwen in de toekomst, maar maken zich ook zorgen over wat de coronatijd op lange termijn vooral op sociaal/emotioneel gebied met kinderen doet. “Dat is niet te overzien, dus doen we nu meer dan ooit waar we goed in zijn: kinderen helpen ontwikkelen zodat ze hopelijk uiteindelijk sterke burgers worden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier