De onthulling van het landschapsplein. Foto: Roel Kleinpenning
De onthulling van het landschapsplein. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Landschapsplein voor Wis en Wierig geopend

Onderwijs

GAANDEREN – Met de opening vrijdag van het landschapsplein is er voor Kindcentrum Wis en Wierig in Gaanderen een droom in vervulling gegaan.

Door Josée Gruwel

Wie vrijdag Wis en Wierig naderde, hoorde tromgeroffel, afkomstig van leerlingen die in het buitenlokaal, in de schaduw van een reusachtige plataan, een workshop djembé kregen. Alle kinderen van de school, zo’n 140, kwamen om de beurt in groepen naar het lokaal dat ook als podium kan worden gebruikt: ervoor is een natuurlijke tribune gebouwd, erachter zijn de coulissen. Dit openluchtlokaal is onderdeel van het landschapsplein dat ontworpen is naar aanleiding van wensen die onder meer door de kinderen werden aangegeven. “Zij tekenden de eerste ontwerpen”, aldus leerkracht Miranda Harder. 

Van alles te ontdekken
“In een landschapsplein zitten elementen van een landschap,” vertelt hovenier Robin de Wit van De Tuinen van Geerdink, “zoals hoogteverschillen, groen, water, hout, planten en bloemen. Het uitgangspunt is dat er van alles te ontdekken, te onderzoeken, te spelen en te bewegen moet zijn. Met die visie creëren we speelaanleidingen. Bij Wis en Wierig konden we het plein ook nog eens mooi aan laten sluiten bij de omgeving, een uitloper van rivierduinen.”

De vier d’s
Nu is het plein, dat om de hele school ligt, nagenoeg klaar. Met zoveel mogelijk natuurlijke materialen zijn er speeltoestellen, verstop- en zitplekken. Er is ook een plek met een waterpomp, een wadi, een ‘restaurant’ met een spoelbak, een moestuin, klimparcours, nestschommel en trapveldje. Verscholen of omhuld door bomen en groen zijn er tal van verrassende, soms heel originele speelplekken. Waarnemend directeur Caroline de Lepper: “De kinderen leren nu ook buiten in de natuur van elkaar. Dat past in ons schoolconcept van onderzoekend leren. Onze missie is: zijn wie je bent door dromen, denken, durven en doen, met de vier d’s als uitgangspunten.”

Werkgroep
Om het plein te realiseren werd in augustus 2019 met een werkgroep gestart. Harder: “Het moeilijkste was dat we eerst in een flow zaten, maar toen kwam corona en werd het een zaak van de lange adem. In kleine stapjes kwamen we toch verder. Steeds overleggen en ontwerpen aanpassen, want we wilden dat alle onderdelen zo werkbaar mogelijk werden. Onderschat ook het papierwerk niet, en de financiën. Het geheel kost toch al snel honderdduizend euro, waarvan het grootste deel is voortgekomen uit subsidies.”
Er is ook gedacht aan duurzaamheid: regenwater is deels afgekoppeld en gaat rechtstreeks naar het plein. De Wit: “Een geluk bij het creëren van het plein was dat de basis om de school heen al groen was.”
Bijkomend is het logo van de school vernieuwd. Harder: “Een logo met diepgang, passend bij onze werkwijze.”

Anders spelen
Ouder, buur en werkgroeplid Marieke Bluemer haalde aan dat er met het nieuwe plein anders gespeeld wordt door de kids. “Eerder hingen de meiden bij elkaar en trapten de jongens een balletje. Maar nu verspreiden de kinderen zich en zijn er minder wedstrijdjes. Er is nu rust.”
De Lepper beaamde dat. “Er heerst een andere sfeer op het plein. Er zijn minder pesterijen. Kinderen zijn actief en creatief bezig met dat wat ze leuk en interessant vinden. Het spelend en onderzoekend leren op het groene plein draagt positief bij aan de gezondheid en het welbevinden van kinderen. Het heeft een positieve invloed op de concentratie en de leerprestaties.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier