Marijke Verschoor-Boele. Foto: Roel Kleinpenning
Marijke Verschoor-Boele. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

‘Wij helpen laaggeletterden op weg’

Onderwijs

Doetinchem – “We willen dat iedereen zich kan ontwikkelen en zich praktische vaardigheden eigen kan maken”, zegt Marijke Verschoor-Boele, regiomanager Prago Midden-Gelderland en Achterhoek. “Prago biedt praktisch gericht onderwijs aan voor iedereen vanaf 18 jaar, die in het reguliere onderwijs net niet mee kan door moeite met leren, een taalachterstand of een licht verstandelijke beperking.” Prago (praktisch gericht onderwijs) staat voor basiseducatie voor volwassenen. 

Door Carla van der Meer

Prago heeft een samenwerkingsverband met acht gemeenten in Midden-Gelderland en de Achterhoek. Op dit moment verzorgt Prago lessen op vier locaties: Doetinchem, Didam, Gendringen en Winterswijk. De wens van Prago is om nog meer locaties te openen in de Achterhoek waar de lessen worden gegeven. 

Zelfredzaamheid
In Doetinchem zit Prago in het gebouw van de Stadskamer. “We zijn blij dat we met de Stadskamer kunnen samenwerken”, vertelt Marijke. “Hun manier van werken sluit heel goed aan bij wat wij doen. De Stadskamer is ook een organisatie die de zelfredzaamheid van mensen wil bevorderen. We bieden cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden aan, aan mensen die in het reguliere onderwijs net niet mee kunnen komen, of die examenangst of angst voor toetsen hebben. Ze hoeven bij ons geen examen en geen toetsen te doen.”
De cursisten kunnen gedurende vier jaar lessen volgen. De lessen worden gesubsidieerd door de gemeente. De cursisten kunnen dus gratis deelnemen. Zo zijn de lessen voor iedereen toegankelijk.
Prago gaat ervan uit dat iedereen talent heeft. “Dat proberen we er uit te halen”, aldus Marijke. “We kijken naar wat de cursist wil leren en daar spelen we op in. Laatst zei iemand tijdens de les dat je bij contactloos pinnen er niet altijd aan denkt om te kijken of het goede bedrag er staat, terwijl je dat wel zou moeten doen. Zo geven cursisten elkaar ook tips. Er zijn ook cursisten die aangeven dat ze iets op de telefoon niet snappen, het lastig vinden om iets op internet te kopen, of die het lastig vinden om hun naam te schrijven.”
Elke les begint klassikaal met een onderwerp dat de cursisten kunnen aandragen, bijvoorbeeld praten over het weer of iets dat iemand meegemaakt heeft. Daarna gaat iedereen zijn eigen taak doen.
Prago werkt met bevoegde docenten, vrijwilligers en een kleine centrale staf. “Iedereen is welkom om bij ons binnen te komen lopen”, laat Marijke weten. “Het is niet nodig om een indicatie te hebben. Wie het eng vindt om alleen te komen, kan ook iemand meenemen. De Stadskamer is een fijne locatie, ook om even binnen te lopen om een kopje koffie te drinken.”
Er worden ook andere cursussen gegeven en mensen kunnen elkaar ontmoeten. “We proberen op allerlei vragen antwoord te geven”, zegt Marijke. “Belangrijk is wel om dit te doen in een veilige sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt. Wie bijvoorbeeld niet zo vlot kan lezen, kan misschien iets anders heel goed. Zo heeft iedereen zijn of haar eigen talenten. En we hopen dat iedereen hier met een opgeheven hoofd naar buiten stapt en zegt: dit heb ik vandaag geleerd.”
Prago zit in het gebouw van de Stadskamer aan Raadhuisstraat 34. De lessen zijn op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. “Het zou mooi zijn als we de leslocaties verder kunnen uitbreiden”, laat Marijke weten. “We merken dat er veel vraag naar is. Onze locaties zijn rolstoeltoegankelijk.” Aanmelden kan bij Marijke Verschoor-Boele via 06-42107740 of marijke.verschoor-boele@prago.nl. Informatie: www.prago.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier