Afbeelding

OBS Mozaïek, Daltononderwijs in Doetinchem

Onderwijs

DOETINCHEM - Openbare basisschool Mozaïek biedt vanaf dit schooljaar onderwijs vanuit het Daltonidee. Zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn hierbij de kernwaarden van waaruit geleerd, gewerkt en gespeeld wordt. “Het aanleren van vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld plannen, organiseren, samenwerken, reflecteren wordt steeds belangrijker. Net als het leren keuzes maken uit de veelheid aan informatie en activiteiten die tot onze beschikking staan. Ook wilden we op school nog beter inspelen op de verschillen tussen kinderen in manier van leren, instructiebehoefte en werktempo.”

Passend onderwijs, de periodes van thuisonderwijs, de verschillende achtergronden en het zorgen voor kansengelijkheid, maken dat het bieden van maatwerk op scholen nodig is. Ook termen als eigenaarschap en kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun ontwikkeling beginnen gemeengoed te worden op de basisscholen. Mooie woorden en zinvolle zaken, maar hoe maak je dit waar? Hoe leren we kinderen vanaf groep 1 zelfstandigheid, omgaan met vrijheid, effectief samenwerken? “We wilden op school een doorgaande lijn ontwikkelen waarin we onze leerlingen niet alleen de schoolse vakken leren, maar ook de algemene en sociale vaardigheden waar ze de rest van hun leven plezier van hebben. Na het bezoeken van enkele Daltonscholen en een verdieping in het gedachtengoed van het Daltononderwijs, concludeerden we met het team dat het Daltonidee prima aansluit bij onze visie en schoolontwikkeling.”

Basisschool Mozaïek is één van de drie scholen in Het Kleurrijk in de wijk Dichteren. De school werkt al een aantal jaar met bewegend Leren, coöperatief leren, de Kanjertraining en Gelukskoffer. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek worden geïntegreerd aangeboden, waarbij kennisoverdracht en eigen onderzoek en verwerking samengaan. “Binnen het Daltonidee kan dit allemaal zijn plek behouden. De kernwaarden zijn steeds het kompas, waarbij elke Daltonschool de ruimte heeft voor een eigen invulling. Een van de redenen dat wij kiezen voor Dalton is dat we onze eigenwijsheid kunnen behouden. Met Dalton blijven we die fijne school om te werken, te leren en te spelen. Onze kwaliteit staat dagelijks op onze agenda en we bereiden de kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs”.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier