Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Aan de slag met een nieuw college

Opinie

Burgemeester, na de benoeming van de wethouders door de raad op 9 juni gaat u met een nieuw college aan de slag. Wat betekent dat?
“De benoeming van een nieuw college betekent een nieuwe start en zo beschouw ik het ook. Het gevaar bestaat dat je op de oude voet doorgaat. Dat zou niet goed zijn. Dat geldt zowel voor de voorzitter als ook voor de wethouders. In de nieuwe zittingsperiode is er voor iedereen wat nieuws, ook omdat er geschoven is met portefeuilles. Het overzicht hiervan staat op onze website doetinchem.nl/bestuur”

Het advies voor de nieuwe coalitie werd door informateur Geurts op 6 april uitgebracht. We zijn nu ruim twee maanden verder. Waarom duurde het zo lang?
“Tot zo’n acht jaar gelden was het normaal dat een nieuw college medio april al gevormd was. Nu is dat anders; sommige procedures zijn van de coalitievormingen in Den Haag afgekeken. In Ede ben ik na de jongste verkiezingen zowel informateur als formateur geweest. Er gaat gewoon veel tijd in zitten. In de toekomst wordt juni de norm. In Ede heeft het hele proces ongeveer 100 uur gekost. Daar werd de eindstreep op 30 mei bereikt. Doetinchem is qua tijdsduur van de formatie de derde in de Achterhoek en zit daarmee in de middenmoot.”

De coalitieagenda telt 32 pagina’s. Wat is de houdbaarheid van zo’n agenda voor de komende vier jaar?
“De coalitieagenda geeft de richting aan, maar moet op heel veel gebieden nog verder uitgewerkt worden. Gedetailleerde afspraken maken voor vier jaar is bijna niet meer te doen; twee jaar is al lang. Toen ik 25 jaar geleden begon als commissielid van een fractie was dat nog heel anders. De wereld is dynamischer geworden. Wat er uit Den Haag op ons af komt met de daarmee gepaarde financiële problemen weten we nu nog niet, maar eenvoudiger wordt het daardoor niet.”

Vijf van de zes wethouders zijn ‘oude rotten’. Is dat voor u als collegevoorzitter een prettig idee?
“Het is wel fijn dat er sprake is van continuïteit. Aan de andere kant is het goed dat er nieuw bloed bijkomt. Het is nu tijd de mouwen op te stropen en aan de bak te gaan. Er is nog heel veel te doen.”

Een nieuwe wethouder moet nog veel leren. Hoe werkt zo’n leerproces?
“Wij bieden nieuwe wethouders een heel intensief inwerkprogramma aan. Een nieuwe wethouder krijgt het daar nog knap druk mee. Ook moet hij cursussen volgen. En in het begin gaat hij met mij mee wanneer ik piketdienst heb.”

De coalitie telt vijf partijen. In de raad hebben elf partijen een of meer zetels. Wat betekent een coalitie voor de minderheid?
“Het mooist voor het bestuur is een grootst mogelijke meerderheid. Daarnaast moeten we streven naar een zo groot mogelijk draagvlak en daarbij rekening houden met de minderheid. Uiteindelijk is het de gekozen gemeenteraad die bepaalt wat er moet gebeuren en dat is ook goed.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier