Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Asielopvang opnieuw overvol

Opinie

Burgemeester, de asielopvangcentra barsten uit hun voegen en zitten overvol. Hoe is de situatie  hier?
“De vorige piek in de opvang van asielzoekers was in 2015. Toen zijn in de Achterhoek vijf centra gerealiseerd namelijk in Winterswijk, Aalten, Doetinchem, Zutphen en Berkelland. Nadat de piek was gedaald zijn drie daarvan weer gesloten, alleen de centra in Winterswijk en Zutphen zijn nog open.”

Door de oorlog in Oekraïne hebben we nu twee categorieën. Mensen die asiel zoeken om nooit meer weg te gaan en nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne die hopen terug te gaan maar niet weten wanneer. Hoe ziet u dat?
“Nu is er wat anders aan de hand, ook los van de oorlog in Oekraïne. De doorstroom stagneert en alle problemen komen samen in Ter Apel. Daarnaast hebben we nu ook nog te maken met de opvang van Oekraïners. Het effect is dat er op dit moment drie vragen op ons af komen, te weten de Oekraïners, de statushouders en de mensen die in Ter Apel geen plek krijgen. Met alle drie categorieën hebben wij in onze gemeente te maken. Het opvangen van Oekraïners doen wij goed. Wij hadden in Wehl en Gaanderen opvang met 100 bedden. Daar komt nu het Weerdje bij met nog eens 100 bedden. Verder worden zo’n 100 Oekraïners door particulieren opgevangen. Dat aantal zal minder worden, maar In totaal hebben wij het straks over 200 à 250 vluchtelingen. Ik verwacht dat een aantal van hen wel zal blijven, maar een deel zal ook teruggaan.”
Vluchtelingen die op stoelen moeten slapen; een beschamend beeld. Faalt onze opvangorganisatie?
“Zoals ik al zei, de capaciteit van eerste opvang is teruggeschroefd na 2015 en het kost moeite bij plotselinge nieuwe toestroom weer op te schalen.”

Er wordt al serieus gesproken over gedwongen opvang door gemeenten. Is dat bij ons ook aan de orde?
“Statushouders vormen een apart ingewikkeld vraagstuk omdat de woningmarkt buitengewoon krap is. De gemeente krijgt een quotum van het aantal mensen dat gehuisvest moet worden. Tot voor een jaar lukte dat nog aardig, maar nu in de oververhitte woningmarkt wordt het lastiger. De rijksoverheid is hierover voortdurend in overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Zolang die aan de verlangens voldoen is er nog geen sprake van aanwijzing. Dat kan veranderen als er niet aan de verlangens wordt beantwoord. Ook voor gemeenten geldt dat niet alle aan de verwachtingen voldoen. Die komen dan ook het eerst aan de beurt als het om een aanwijzing gaat. Doetinchem heeft steeds zijn eerlijke aandeel geleverd.”
Het bestaand tekort aan woningen wordt nog nijpender door statushouders en vluchtelingen. Woningzoekenden dreigen aan het kortste eind te trekken. Staat dat hier ook te gebeuren?
“Zoals gezegd de woningmarkt is buitengewoon krap en dat merken we allemaal, vooral als het om niet al te grote betaalbare woningen gaat.”
De staatssecretaris meent dat het COA ook zonder bestuursovereenkomst met de gemeente een locatie in gebruik kan nemen. Kan dat hier ook gebeuren, ik denk aan De Kruisberg?
“Hoewel De Kruisberg nog eigendom van het Rijk is en de kans dus bestaat, zullen wij daar niet aan meewerken. Als Doetinchem een bijdrage moet leveren aan de crisisopvang, dan zijn er hier nog andere mogelijkheden.”
(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier