Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Vakantie

Opinie

Burgemeester, op 9 juli zijn de schoolvakanties begonnen in de Regio Midden waar Doetinchem onder valt. Wat betekent dat voor het werk in het stadhuis?
“Corona heeft een blijvend effect gehad op ons denken over de personele bezetting van het stadhuis. Er wordt nog steeds veel vanuit huis gewerkt. De publieksfuncties zoals paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen en gezondheidsverklaringen gaan gewoon door en de burger die daarvoor komt zal weinig van de vakantie merken. De gedeeltelijke bezetting van de andere afdelingen binnen het stadhuis gaat gewoon door. In het gebouw merken wij weinig van de vakantie. Als gemeente hebben we echt wel een intensief jaar achter de rug. Het begon met corona, toen de vluchtelingen en ook nog de verkiezingen en coalitievorming. Hierdoor moest de organisatie stevig aanpakken.”

Een van uw taken is de openbare orde en veiligheid. Wie zorgt daarvoor als u met vakantie bent?
“Alle zes wethouders vervangen mij beurtelings door het jaar heen dus ook in de vakantieperiode. Zij zijn daar speciaal voor opgeleid en daardoor prima voorbereid. Dat moet ook wel; elke maand is er wel iets waarbij optreden nodig is.”

Bent u in geval van nood oproepbaar?
“In de vakantieperiode moet de burgemeester of degene die dan piketdienst heeft dicht bij huis blijven en is hij of zij rond de klok oproepbaar. In die tijd mag je ook niet een glaasje nuttigen.”

Vanaf welke datum is de bezetting van het stadhuis weer normaal?
“Zoals eerder gezegd; onze dienstverlening aan inwoners gaat gewoon door. Het zomerreces van de gemeenteraad duurt zes weken en loopt gelijk met de schoolvakantie. Het college draait wat langer door, maar we zijn altijd aanwezig zij het niet voltallig. Alle leden van het college hebben beurtelings vier weken vrij. De politiek is in de zomer ook wat rustiger dus we kunnen dan andere dingen doen waar we anders niet aan toe komen. Ik ruim mijn kamer op en ga bijvoorbeeld een kopje koffiedrinken bij een seniorengroep. Op zijn laatst vanaf 1 september is het weer ‘business as usual’. De laatste vergaderingen voor de vakantie hebben doorgaans een waslijst stukken die nog behandeld moeten worden. Zo’n collegevergadering duurt dan wel bijna een dag.”

Veel mensen zullen dit jaar niet zo ver weggaan als voorheen. Wat heeft Doetinchem hun te bieden in de maanden juli en augustus?
“Er zijn zowel in Doetinchem als in Wehl en Gaanderen allerlei leuke activiteiten. Kijk hiervoor gerust eens op de website van de VVV. De trend is dat er meer mensen hun vakantie in Nederland zullen doorbrengen en dat geldt zeker ook voor de Achterhoek. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling voor onze streek! Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie!”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier