Afbeelding

Bezorgdheid over Plantsoenstraat 73

Opinie

Geacht college, geachte leden van de raad,

Wij zijn bezorgd over de toekomst van de monumentale villa Plantsoenstraat 73 te Doetinchem. Dit nadat wij kennis hebben genomen van het artikel in het Doetinchems Vizier van 26 juli jl. ‘Onrust onder omwonenden over de bouwplannen’ en de rapportage ‘EN WIJ DAN?’ van overbuurman Paul Jansen d.d. 15 juni jl.
Indachtig onze doelstelling, waardoor wij als belanghebbende dienen te worden aangemerkt, willen wij uiting geven aan onze bezorgdheid over de bouw- en inrichtingsplannen. Hoewel de plannen blijkbaar nog in een uitwerkende fase verkeren, doemen in de ontwerpen en voornemens ingrepen op die een aantasting betekenen van de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van de uit 1886 daterende villa, een schepping van Jan Ovink senior (1836-1925) uit de bekende Doetinchemse architectenfamilie. Wij doelen op de vervanging van de kap met het oogmerk meer woonruimte te creëren.
De huidige twee door een dakgoot gescheiden schilddaken zouden worden ingeruild voor een schilddak met omlopend plat en toevoeging van dakkapellen, ook in het zichtveld, waar die nu nog ontbreken. Dat is een ernstige aantasting van het karakter van het beschermde gemeentelijk monument. Als dit ontwerp kracht van uitvoering krijgt, menen wij de vereiste toestemming te moeten ontraden.
Een ander punt, dat bij ons bezwaren oproept, is de dreigende verstening van het deels nu nog onbebouwde erf. Met name door nieuwbouw tot aan de rooilijn van de Plantsoenstraat in het tussenstuk met de villa van buurman-makelaar Ten Hag. Juist die groenstroken tussen de karakteristieke villa-bebouwing versterken het afwisselende en speelse karakter van het straatsilhouet, dat nog een extra groene dimensie krijgt met het tegenovergelegen plantsoen. Hoewel het tot de opkomst van het autoverkeer nog fraaier en lommerrijker was (met de weelderige thans in parkeerplaatsen veranderde voortuinen), is de Plantsoenstraat nog steeds één van de mooiste straten van Doetinchem. Dat willen wij, uit cultuurhistorische en architectuurhistorische overwegingen, graag zo houden.
Als het onverhoopt toch tot volbouwen van de groenstrook zou komen, willen wij ook wijzen op het gevaar van precedentwerking. Immers wat de één wordt toegestaan kan een ander uit oogpunt van rechtsgelijkheid moeilijk worden onthouden. Daardoor dreigt in het ergste geval totale verstening van de Plantsoenstraat. Moeten we dat als Doetinchem willen? Terugliggende nieuwbouw i.p.v. bebouwing tot aan de rooilijn van de Plantsoenstraat zou in het tussenstuk met de buurman-makelaar al een verbetering zijn. Daardoor blijft ook meer zicht op de monumentale zijgevel van nr. 73 behouden.
Tegen de vervanging van het voormalige, niet beschermde Wereldwinkelpand in de achtertuin hebben wij, in het kader van het begrip ‘nieuw voor oud’, geen bezwaar, mits de bouwhoogte acceptabel blijft in relatie tot het monument. Bedenkingen koesteren wij wel tegen de toevoeging van de ontworpen glazen entree aan de voorgevel. Wij hopen dat u onze bezwaren en bedenkingen in uw besluitvorming wilt betrekken.

Huub Koster
voorzitter Deutekom

voorzitter@deutekomhistorie.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier