Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Crisisnoodopvang vluchtelingen

Opinie

Burgemeester, eind juli is begonnen met het bouwrijp maken en inrichten van een perceel achter het station voor de opvang van vluchtelingen. Hoever is het daar nu mee?
“De planning is dat het vrijdag 26 augustus klaar is en dat de omwonenden dan een kijkje kunnen komen nemen. Zondag 28 augustus verwachten we de eerste vluchtelingen. Het was best een lastige klus om dit project op tijd klaar te krijgen. De rijksoverheid had tevoren aangegeven de benodigde mankracht voor het beheer te leveren. Dat blijkt nu toch iets lastiger te zijn. Er moeten voor diverse uitvoerende taken nog mensen aangetrokken worden en dat is best lastig in een toch al overspannen arbeidsmarkt. Normaal is het Rijk verantwoordelijk voor de opvang, maar sinds de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die daar vandaan komt ligt die taak bij de veiligheidsregio’s en gemeenten. Bij de uitvoering van die taak komt wel iets meer kijken dan bij het verstrekken van rijbewijzen of andere documenten zoals wij dagelijks doen.”

Welke categorieën vluchtelingen worden er verwacht en met ingang van wanneer?
“Daar is nu nog geen zicht op en dat is best spannend. Het liefst zouden we echtparen opvangen, al dan niet met kinderen. Maar we weten niet echt wie er komen. Wat we wel weten is dat de mensen die hier komen in procedure komen. Voor hen is dat een hoopvol perspectief, maar het betekent niet automatisch dat hun asielaanvraag ook goedgekeurd wordt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND onderzoekt die aanvraag en neemt daarna een besluit.”

Hoelang blijft deze opvanglocatie operationeel?
“Wij gaan ervan uit dat dit tot het eind van dit jaar duurt.”

Mogen de vluchtelingen op ieder moment vrij erin en eruit?
“Ja, deze noodopvang is geen gevangenis. Ze mogen er vrij in- en uitgaan, maar ze worden telkens wel geregistreerd. Als ze er binnen of buiten de poort een rommeltje van maken dan worden ze niet langer geaccepteerd en moeten ze vertrekken.”

Is er sprake van beveiliging en hoe is die?
“Het complex wordt serieus bewaakt, zowel binnen als buiten het hek. Dat zijn we verplicht aan de mensen die er verblijven om ongeregeldheden te voorkomen, maar ook aan de omwonenden.”.

Wat kunt u doen als er sprake is van incidenten of excessen?
“In dat geval zal de beveiliging moeten ingrijpen en indien nodig om assistentie vragen.”

Wat zijn de kosten van dit project en wie betaalt die?
“Zonder een bedrag te noemen, kan ik zeggen dat het veel is, maar de rekening wordt betaald door het Rijk. Ook als wij als gemeente een vergoeding krijgen dan legt het extra druk op onze organisatie. Als er onverwachte ontwikkelingen zijn dan moeten wij daar adequaat op reageren ook buiten de kantooruren. Dit is echt anders dan wat we normaal doen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier