Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Stikstofmaatregelen

Opinie

Burgemeester, recent werd bekend dat Gelderland een derde van het rijksbudget krijgt voor het nemen van stikstofmaatregelen, ofwel 257 miljoen. Wat gaan wij in Doetinchem en in de Achterhoek daarvan merken?
“Het stikstofdossier is op dit ogenblik behoorlijk in beweging met veel reuring er omheen. Iedereen is het er wel over eens dat dat er een probleem is, maar over de oplossing ervan lopen de meningen uiteen. Kortgeleden is Europa in de discussie gesprongen omdat er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Als de toekomst van de regeling hierdoor geblokkeerd wordt, dan zal het kabinet naar een andere oplossing voor het stikstofprobleem in de agrarische sector moet gaan zoeken.”

Welke gebieden in de Achterhoek komen het eerst in aanmerking voor de besteding van dit geld?
“Door de weerstand uit Brussel en door de gesprekken die Remkes met de betrokkenen voert, weten we nog niet zo heel veel. Begin september komt Remkes met zijn rapport en hopelijk is dat het beginpunt van een nieuwe discussie. Dit wordt een bijzonder moeilijke discussie, waar nog heel hard aan gewerkt moet worden. Johan Remkes is niet helemaal blanco en is er in andere rollen al in betrokken geweest. De agrarische sector is bijzonder sceptisch over zijn optreden. De supermarktsector, die een belangrijke schakel is in de waardeketen van agrarische producten, doet tot nu toe nog niet mee in de gesprekken, maar dat is wel nodig. Bij ons in de Achterhoek zijn veel boerenbedrijven al in transitie en is het minder moeilijk het probleem op te lossen dan elders. De gematigde stemmen uit de sector blijven over het algemeen wat achterwege in de media. Het probleem is dat de hele kwestie de agrarische sector gijzelt, die niet weet waar ze naar toe moet met de bedrijfsvoering. Vanuit de Regio Achterhoek is er voortdurend contact met de provincie over de vraag wat dit voor ons betekent. Daar is nog geen duidelijkheid over. De ideeën lopen soms door elkaar.”

Er wordt voortdurend over de landbouw als oorzaak van het stikstofprobleem gesproken. Klopt dat wel?
“Er zijn veel meer stikstofverspreiders, maar de landbouw is wel een grote. Andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de industrie, het (lucht)verkeer en de woningbouw die stikstof produceren, worden ook getroffen door maatregelen.”

Het gebudgetteerde bedrag lijkt veel, maar is het voldoende om fundamentele veranderingen te kunnen bewerkstelligen?
“Als je kijkt naar het gemiddeld landbouwbedrijf dan hebben we het al gauw over zo’n 8 miljoen euro. In dat perspectief is 257 miljoen niet veel. Daarmee zou je in heel Gelderland, dat 51 gemeenten telt, ongeveer 32 boerderijen kunnen uitkopen.”

Welke maatregelen zijn nodig om een echte verschuiving tot stand te brengen?
“Voor een echte verschuiving zouden we het eigenlijk in Europees verband moeten oplossen, maar helaas zijn er ook landen in de EU waar niet zo’n vaart gemaakt wordt als in Nederland. Voor echte verschuivingen moeten ook echte maatregelen worden genomen. Dus niet alleen sluiten van bedrijven maar ook verandering naar bijvoorbeeld circulaire landbouw.”

In de landelijke politiek woedt een strijd over het verschuiven van de deadline van 2030. Kan dit de uitvoering van het beleid verlammen?
“Dit dreigt inderdaad de discussie te verlammen. Het wachten is nu op Remkes. Maar in het algemeen denk ik dat wij het in de Achterhoek best goed doen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier