Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Studiereis colleges zeven Achterhoekse gemeenten

Opinie

Burgemeester, onlangs bent u met zeven Achterhoekse colleges op stap geweest. Wie deden eraan mee en wat was het doel van de trip?
“Bijna alle burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van de zeven gemeenten die deel uitmaken van de Regio Achterhoek zijn mee geweest voor een excursie maar de Regio Zwolle. Wij wilden kijken hoe zij daar de samenwerking organiseren, de stadsontwikkeling van Zwolle zelf en de ontwikkeling van het omliggende platteland gekoppeld aan de economische effecten daarvan. Het is gebruikelijk dat wij een keer per jaar met de Achterhoekse colleges op stap gaan. Een prettig neveneffect is dat wij elkaar zo beter leren kennen in een informele sfeer. Sinds de voorlaatste keer hebben we gemeenteraadsverkiezingen gehad en het gezelschap is daardoor qua samenstelling nogal veranderd. Zeker de helft van de wethouders was nieuw.”

Zijn tijdens de reis mooie plannen voor de toekomst van de regio Achterhoek gesmeed?
“Wat wij in ieder geval geleerd hebben is de les van de ‘grote broek’. Met andere woorden in de regio Zwolle doen ze zich groter voor dan ze in feite zijn en ze hebben daardoor makkelijker toegang tot bijvoorbeeld Europese subsidies. Wij zijn in de Achterhoek wat bescheidener, misschien zelfs iets té bescheiden. In het kader van onze ambities voor het jaar 2036 zou zo’n grote broek ons ook niet slecht passen.”

Kent de regio waar de reis naar toe ging een samenwerkingsverband dat vergelijkbaar is met de Regio Achterhoek?
“In de Regio Zwolle is men duidelijk anders georganiseerd dan bij ons in de Achterhoek. In de eerste plaats is het gebied van die regio veel groter dan van ons. Het omvat 22 gemeenten die verdeeld zijn over vier provincies. Hoewel er zeker ook grote onderlinge verschillen zijn, herkennen de gemeenten de gemeenschappelijke vraagstukken. De samenwerking in die regio leidt tot erkenning van de vraagstukken en een gezamenlijke aanpak ervan. Geleidelijk aan ontstaat er zo regionaal partnerschap. De bestuurlijke samenwerking in de Regio Zwolle vindt vooral plaats tussen groeperingen als ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden. Binnen de regio is Zwolle met 130.000 inwoners met afstand de grootste gemeente en de parel in een ketting van diamanten. De ligging en de bereikbaarheid van de regio speelt zeker ook een belangrijke rol.”

Zijn er lessen geleerd door deze trip?
“Je hoeft niet alles te kopiëren, maar er zijn zeker elementen die de moeite waard zijn om over te nemen. Ondanks dat die regio zo groot is met grote onderlinge verschillen functioneert het blijkbaar prima. De burgemeester van Zwolle is ook voorzitter van het samenwerkingsverband Regio Zwolle.”

Waar gaat de reis in 2023 naartoe?
“Dat weten we nog niet. Maar zeker is dat we volgend jaar weer met zijn allen voor een bezoek naar een interessante plek gaan.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier