Afbeelding

In gesprek met de burgemeester: veiligheidsconvenant voetbal

Opinie

Veiligheidsconvenant voetbal

Burgemeester, het is de bedoeling dat met voetbalclub De Graafschap een veiligheidsconvenant wordt gesloten. Wat houdt zo’n convenant in en wat is het doel ervan? “Er bestaat al een veiligheidsconvenant, maar dat is aan aanpassing toe door de gewijzigde omstandigheden en moet hoognodig opgefrist worden. Door allerlei nieuwe landelijke regelingen moesten we er nu opnieuw naar kijken.”

Wie zijn samen met De Graafschap de partners in het convenant? “De partners in het convenant zijn justitie, politie, gemeente en vanzelfsprekend De Graafschap zelf. We proberen daarnaast ook met de supporters over het convenant in gesprek te blijven. We praten niet alleen óver hen, maar ook mét hen. Bij de convenantpartners justitie en politie hebben we met hun organisatie in heel Oost-Nederland te maken, meer dus dan alleen in de Achterhoek.”

Wat was de aanleiding. Waren er veel veiligheidsincidenten?  ”De ervaring leert dat De Graafschap wat dat betreft goed scoort in vergelijking met andere grote clubs. Er zijn wel eens incidenten geweest zoals het gooien met vuurwerk, spreekkoren en helaas een enkele keer regelrecht geweld. De laatste keer was bij de mislukte promotie van de club waarbij de mobiele eenheid in actie moest komen. Overigens waren dat geen supporters maar lieden die het moment aangrepen om te rellen. Dat soort incidenten heeft niet alleen een negatieve invloed op het imago van de club maar ook op Doetinchem als stad. De verhouding tussen supporters en politie is hier beter dan bijvoorbeeld in Nijmegen. Vanuit de driehoek gemeente, justitie en politie gaan wij bij voorkeur twee keer per jaar met de supporters in gesprek.”

De meeste zogenoemde risicosupporters zijn bekend. Is een stadionverbod niet eenvoudiger dan een veiligheidsconvenant? “De meeste risicosupporters zijn wel bekend en er zijn er bij met een stadionverbod, maar er zijn ook anderen die buiten het stadion voor problemen zorgen. Voor elke wedstrijd wordt er ook een veiligheidsplan gemaakt door De Graafschap én door de politie. Voetbal is namelijk een evenement en daarbij hoort ook het maken van een veiligheidsplan. 

Wie toetst of het convenant effectief is en hoe vaak vindt overleg tussen de convenantpartners plaats? “De wijzigingen ten opzichte van het oude convenant zijn vrij aanzienlijk dus we gaan voor het eind van de eerste seizoenshelft tussentijds evalueren.” 

Wanneer wordt het veiligheidsconvenant van kracht? “Wij hopen het convenant in oktober te kunnen tekenen. Los daarvan spreken wij voor het eind van het jaar ook met de supporters. Door corona was het ritme er een beetje uit maar we pakken de draad nu weer op. Dit convenant wordt afgesloten voor een periode van drie jaar en elk jaar kijken we gezamenlijk of er aanpassingen op het convenant nodig zijn.”

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier