Afbeelding

Vuurwerk

Opinie

Vuurwerk

Burgemeester, de afgelopen twee jaren was het afschieten van vuurwerk verboden wegens coronabeperkingen. Hoe is dat nu tijdens de jaarwisseling? “In de eerste plaats bepaalt het landelijk beleid wat wel en niet mag met vuurwerk rond de jaarwisseling. Categorie F1, het zogenoemde kindervuurwerk mag het hele jaar verkocht en afgestoken worden. We hebben het dan over sterretjes, knalerwten en dat soort licht spul. Categorie F2 vuurwerk is iets zwaarder en mag door particulieren gebruikt worden maar is alleen bestemd voor gebruik buitenshuis. Vanaf F3 tot en met F5 loopt het risico op. Dat vuurwerk is bestemd voor professioneel gebruik. In Doetinchem volgen wij de landelijke voorschriften wat betekent dat er dit jaar waarschijnlijk nog niets verandert. De wenselijkheid van vuurwerk stond overigens al voor corona ter discussie, maar er zijn ook tegenbewegingen. ”
Sommige gemeenten hebben al een vuurwerkverbod afgekondigd. Gaat dat hier ook gebeuren? “De regels met betrekking tot vuurwerk staan in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Doetinchem. Onze APV wordt jaarlijks herzien en komt in november op de agenda van de raad. In het verleden zijn er in de raad stemmen opgegaan om vuurwerk te verbieden maar tot nu toe is daar geen meerderheid voor. Het zou kunnen zijn dat er opnieuw stemmen opgaan die voor een verbod zijn en de gelegenheid willen oppakken om een en ander weer ter discussie te stellen. Het college is niet voor een verbod, maar het is de raad die erover gaat. Je kunt vuurwerk verbieden of de voorschriften strenger maken. Ook behoren vuurwerkvrije zones tot de mogelijkheden. In Doetinchem hebben we de binnenstad nu al als vuurwerkvrije zone.”
Vuurwerk zorgde altijd voor een piek in de ziekenhuizen. Is dat nog te verantwoorden? “Vuurwerk is natuurlijk gewoon gevaarlijk. De mensen moeten voor de hand liggende veiligheidsmaatregelen nemen. Voor de persoonlijke bescherming is dat een veiligheidsbril. Voor het afsteken gebruik je geen sigarettenpeuk maar een aansteeklont en voor vuurpijlen een stevige lanceerstandaard. Wij als gemeente sluiten ons aan bij de landelijke vuurwerkcampagne 4vuurwerkveilig. Het aantal mensen dat in de afgelopen twee jaren door vuurwerk in het ziekenhuis is terecht gekomen was door corona overigens aanzienlijk minder dan daarvoor.”
Behalve het ‘gewone’ vuurwerk kennen we ook nog het carbidschieten. Welke regels gelden daarvoor? “Voor carbidschieten gelden aparte regels die ook in de APV zijn vastgelegd. Het is in Noord- en Oost-Nederland cultureel erfgoed. Over het algemeen zijn de veiligheidsmaatregelen bij het carbidschieten goed maar toch kunnen zich ook daar ongelukken voordoen. Vergeet niet dat het om zware explosieven gaat. Wat je ook nog wel eens ziet is dat men gevaarlijke constructies in elkaar knutselt. Niet doen!!”
Gaat u zelf rond de jaarwisseling vuurwerk afschieten? “Ik kan de verleiding goed weerstaan, maar ik heb thuis twee zonen die enthousiaster zijn dan ik. Zelf steek ik geen vuurwerk af. Ik zou zeggen; bewaar deze traditie voor Oud en Nieuw en in de rest van het jaar geen vuurwerk.” 
Wat wordt naar uw mening de toekomst van het vuurwerk? “Dat is lastig om te zeggen. Er zijn nog steeds veel mensen die het hartstikke leuk vinden. Alles staat of valt bij het draagvlak en dat wordt langzamerhand toch minder.”

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier