Afbeelding

Wachten

Opinie

Wachten 

Het kabinet heeft, met dank aan de Achterhoek Ambassadeurs, het signaal vanuit de provincie begrepen. We horen er met zicht op de naderende verkiezingen weer bij. De eerste belofte is binnen. Er wordt 75 miljoen vrijgemaakt door het rijk als bijdrage voor de aanleg van dubbel spoor. Dat extra spoor tussen Didam en Doetinchem is nodig voor de Regio-Expres.
Verantwoordelijk wethouder voor mobiliteit van de gemeente Doetinchem laat weten blij te zijn dat er nu duidelijkheid is. Een kinderhand is gauw gevuld dacht ik nog. Niet vanwege de bijdrage, maar vanwege de duidelijkheid. De vette kop was: “ Regio-Expres grote stap dichterbij door geld van Rijk en Provincie”. De foto die bij ‘de bekendmaking’ is geplaatst kan onbedoeld wel eens realistischer zijn. Op de foto zagen we een gesloten overweg met een voorbijrijdende trein met de naam ‘Spurt’. Op het schrikhek bij de overgang staat echter in grote letters WACHT. Er was nogal onduidelijkheid over het juiste traject voor de trein. Eén ding is zo goed als zeker begrijp ik; over het spoor. De overheden laten weten dat het dubbelspoor wordt aangelegd tot Station Doetinchem De Huet. Door de aandacht alleen op die locatie te richten wordt de suggestie gewekt dat de sneltrein vanaf daar zal rijden. Men spreekt om onduidelijke reden niet over Centraal Station Doetinchem. Daar begint de verwarring. Het niet doortrekken van het dubbelspoor tot het Centraal Station heeft vrees ik te maken met de enorm hoge kosten voor een extra spoorbrug over de Oude IJssel en de te verwachten bezwaarschriften van aanwonenden. De sneltrein gaat dus gewoon zonder onderbreking rijden tussen het Centraal Station Doetinchem en Centraal Station Arnhem.
Dat de regio-Expres een ‘sneltrein’ wordt genoemd zegt niets over de procedure. In 2013 viel het besluit dubbelspoor aan te leggen tussen Zevenaar en Didam. Reizigers hoefden daardoor vanaf 2015 hun plas maar liefst twee minuten minder lang op te houden. Voorjaar 2018 volgden verkenningen het dubbel spoor door te trekken voor een tijdswinst van 13 minuten. Tussen 2022 en 2024 start de eerste fase planuitwerking en ruimtelijke procedures. Inwoners en betrokkenen kunnen dan via bezwaarprocedures reageren op het ontwerpbesluit en schrik niet, het milieueffectenrapport. De overheden kunnen hun borst nat maken. Ons bemoeizuchtige milieugeweten uit Nijmegen kan zich zo maar eens ‘ betrokken’ gaan voelen: In 2025 hoopt men een besluit te nemen. De Regio-Expres zal, naar verwachting op zijn vroegst 2027 gaan rijden. Tel daar maar rustig drie jaar en veertig miljoen euro overschrijding bij op. De ‘sneltrein’ laat dus nog wel even op zich wachten.

Goed gaon.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier