Burgemeester Mark Boumans.

Burgemeester Mark Boumans.

Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Coffeeshops en drugsbeleid

Opinie

Burgemeester, u deelde onlangs in de raad mee dat voor de zomer van 2023 een tweede coffeeshop geopend wordt. Waar komt die? 
“Dat weten we nog niet. De vraag is eerder waar die níet komt. De gemeenteraad heeft in een raadsbesluit vastgesteld dat de plek aan een aantal eisen moet voldoen. Ten eerste moet die binnen het zogenoemde Ei liggen, dat is het centrum binnen de vroegere stadsmuren, of aan een toegangsweg naar het Ei. Verder worden er eisen gesteld aan de parkeermogelijkheden en de afstand tot scholen. De aanvrager/exploitant moet aan diverse eisen voldoen en wordt vooraf gescreend in het kader van de wet Bibob. Deze afkorting staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Hiermee kunnen we voorkomen dat we criminele activiteiten aan het faciliteren zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor de exploitant, maar ook voor de zakelijke contacten die in relatie staan met de coffeeshop.”

Waarom heeft het zo lang geduurd na de sluiting van ’t Rotterdammertje?
“Die sluiting is inmiddels al bijna zes jaar geleden. Het besluit tot sluiting is nog door mijn voorganger genomen. Na de sluiting volgden juridische procedures die de nodige tijd in beslag hebben genomen. Ook de vergunning van coffeeshop Diamond heeft enige voeten in aarde gehad voor die rond was. Op dit moment zijn nog niet alle procedures afgerond, maar er is nu voldoende ruimte om de vergunning voor een tweede coffeeshop voor openbare inschrijving aan te bieden. De verwachting is dat daar veel belangstelling voor zal zijn. Omdat een van de voorwaarden is dat men kan beschikken over een geschikt pand vallen al veel kandidaten af.”

Wat wordt gedaan om overlast te voorkomen?
“Overlast is een vaag criterium dat wij proberen te objectiveren. Onze ervaring bij de huidige coffeeshop is dat het met de overlast meevalt. Toch komen er soms klachten binnen. Elke coffeeshop moet voor de eigen beveiliging zorgen. Wij houden in de gaten of dat op een goede manier gebeurt.”

Nederland heeft een Opiumwet en ook een gedoogbeleid. Waarom niet simpelweg een nieuwe wet?
“Er loopt een landelijk experiment om ook de toevoer van wiet naar coffeeshops te legaliseren. Die experimenten dienen om te kijken of het ook echt functioneert. De drie gemeenten met een coffeeshop in onze regio doen daar niet aan mee.”

Inkoop via ‘de achterdeur’ is nog niet wettelijk geregeld. Blijft de deur open voor criminele organisaties die de wietteelt en handel controleren?
“Dat risico is duidelijk aanwezig en daarom zie ik liever dat de hele keten gelegaliseerd wordt hoewel ik zelf geen voorstander van softdrugsgebruik ben.”
Het coffeeshopbeleid verschilt per gemeente. Stimuleert dat het wiettoerisme?
“Binnen onze regio zijn er verschillen in beleid. De één laat wel coffeeshops toe de ander niet, dit mag namelijk lokaal geregeld worden. In de Achterhoek zijn in Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk coffeeshops mogelijk. Van wiettoerisme merken we hier weinig. Wat wel toeneemt is de straathandel waar politie en handhavers scherp op moeten letten.” (tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier