Afbeelding

Grensoverschrijdende criminaliteit

Opinie

Grensoverschrijdende criminaliteit

Criminaliteit kent veel vormen en houdt zich niet aan landsgrenzen. Om welke criminelen en welke soorten criminaliteit gaat het? “Drie zaken springen in het oog. De eerste is natuurlijk de aan drugs gerelateerde criminaliteit en dan zien wij de interactie tussen Nederland en Duitsland. Vaak wordt het spul hier geproduceerd en gaat daarna de grens over. Dat stopt niet bij de grens en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij meer de producent en distributeur zijn dan Duitsland. De tweede gaat natuurlijk over de plofkraken. Het gaat daarbij niet alleen over Nederlandse bendes; het omgekeerde is ook het geval. Een derde is diefstal van kostbare goederen en auto’s. Die gaan direct op transport en meestal naar Oost-Europa. Ze komen hier terecht, omdat wij dicht bij de grens zitten en bij de grote snelwegen. Bij auto’s is het zo dat die meteen op een aanhanger gaan die zo geconstrueerd is dat een gps-volgsysteem niet meer werkt.” Bestaat er tussen justitie en de politie hier en in het buitenland samenwerking? “Wat wij als bestuurders graag willen dat doen criminelen in de praktijk namelijk ‘grens ontkennend’ werken. Een voorbeeld van samenwerking op Europese schaal is Europol. Dat is een grootschalige organisatie die zetelt in Den Haag. Als het gaat om drugs en mensenhandel is het goed als je met meerdere Europese landen samenwerkt. Op kleinere schaal is het natuurlijk heel goed dat de Nederlandse en Duitse politie samenwerken. Als zich in Nederland een misdrijf voordoet en de crimineel vlucht over de grens dan mag de politie hem over de grens volgen en daar aanhouden. Zelf vind ik Dinxperlo een heel mooi voorbeeld. Daar is een politiepost met een gemengde Nederlands/Duitse personele bezetting.” Hoever reikt de sterke arm van de politie over de grens bij ‘gewone’ criminaliteit als diefstal en drugshandel? “Dan verloopt het contact via de meldkamers. Bij ons is die in Apeldoorn, maar de Duitse meldkamers zijn nog op het niveau van de plaatselijke politiebureaus. Stel je voor, de politie moet bij Megchelen de grens over richting Bocholt, dan moet dus met de meldkamer van de Polizei Bocholt contact opgenomen worden. Het komt niet heel veel voor maar eigenlijk gaat dat wel goed. De Duitse politie is op Kreis niveau georganiseerd. Het is daar allemaal wat kleinschaliger dan bij ons.” Als snelle actie vereist is bij een delict met vertakkingen over de grens hoe werkt dat in onze regio? “Als een crimineel op heterdaad wordt betrapt mag men er direct achteraan. Als het gaat om het vermoeden van een aanstaand misdrijf wordt er eerst contact gezocht met de Duitse collega’s en omgekeerd.” Bij kleine criminaliteit, hoever mag de politie gaan en wat mag ze doen als ze de daders pakken? “Als ze echt strafrechtelijk onderzoek willen doen dan moet dat in samenwerking met de Duitse politie. Soms wil men ook iemand in Duitsland vervolgen dan moet daar een verzoek voor gedaan worden. In die zin is de grens dan hard. Er is wel uitwisseling van informatie en over en weer worden ook tips gegeven.” Worden in het buitenland opgepakte Nederlandse criminelen daar ook berecht? “Als een Nederlander in Duitsland een misdrijf heeft begaan en die is terug in Nederland dan doet Duitsland een uitleveringsverzoek en wordt de crimineel daar berecht. Een veroordeelde crimineel kan een verzoek indienen om de straf uit te mogen zitten in Nederland. Als je in Azië wordt opgepakt en opgesloten dan is dat niet altijd makkelijk. Nederland kan dat niet weigeren, maar het land waar de crimineel is veroordeeld en gedetineerd kan daar nog wel eens moeilijk over doen.”

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant