Afbeelding

Vrijwilliger bij de brandweer

Opinie

Vrijwilliger bij de brandweer

Burgemeester, bij de brandweer werken naast beroepskrachten ook vrijwilligers. Hoe ligt de getalsmatige verhouding tussen beide categorieën in onze veiligheidsregio? “In Nederland zijn ongeveer twintig beroepsbrandweerposten en de rest is vrijwillig. In onze veiligheidsregio, die van Harderwijk tot Winterswijk loopt, een enorm gebied waar ook Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem bij horen, hebben we één beroepsbrandweerpost en die staat in Apeldoorn. Alle overige zijn hoofdzakelijk bezet met vrijwilligers waarbij het wel zo is dat in Zutphen en Doetinchem sprake is van kazernering. Dat betekent dat door de week ’s avonds en in het weekend een brandweerploeg op de kazerne verblijft zodat ze indien nodig snel uit kunnen rukken. In onze regio is het zo dat meer dan 95 procent van de brandweermensen vrijwilliger is. In heel Nederland hebben wij verhoudingsgewijs de meeste vrijwilligers. Wij zijn dus bij uitstek een vrijwillige brandweerregio. Zonder vrijwilligers geen brandweer. Een volledige beroepsbrandweer zou onbetaalbaar zijn.”
Staat de inzetbaarheid van de brandweer onder druk door te weinig vrijwilligers? “We hebben nog steeds voldoende belangstelling om brandweermens te worden en we zien ook in toenemende mate vrouwen bij de brandweer. Tegelijkertijd zien we dat de doorloop iets groter is dan vroeger toen brandweermensen soms dertig jaar bij het korps bleven. We zijn dus continu op zoek naar nieuwe mensen. Actueel zoeken we voor Wehl en ook voor Doetinchem versterking. Het gaat niet om grote aantallen maar om enkele mensen. Het is werk met een enorme maatschappelijke impact want brandweermensen staan vooraan om mensen en dieren in nood te redden. Het werk is enorm zingevend. Natuurlijk is er ook de spanning en adrenaline, maar je doet echt iets voor een ander.”
Wie kunnen zich aanmelden als vrijwilliger en aan wat voor eisen moeten zij voldoen? “In beginsel iedere volwassen man en vrouw. Vroeger was er een leeftijdsgrens die in de vijftig lag. Die is losgelaten, maar je moet nu ieder jaar een test doen of je nog wel fit genoeg bent. Onderdeel van die test is een trap op lopen met volle bepakking waarmee je zo maar twintig kilo extra weegt; ik zou voor die test niet slagen. Je kunt voor die test wel slagen als je een goede conditie hebt en goed geoefend bent. Ook als je zestig bent, maar je moet wel fit zijn.
Een vrijwilliger is parttime in diens bij de brandweer. Hoeveel uren is hij of zij daar gemiddeld aan kwijt? “Je kunt bij de brandweer allerlei functies vervullen die goed bij je passen. Je bent ongeveer een jaar in opleiding en je moet de ontwikkelingen in het vak bijhouden als je eenmaal bij de brandweer bent. De meesten zijn er wel een dag in de week druk mee.”
Hoe staan de werkgevers van de vrijwilligers er tegenover? “De meeste brandweermensen hebben ook nog een andere baan en kunnen dat goed combineren met de brandweer. Er zijn veel werkgevers die vanwege het grote maatschappelijke belang hun werknemers als ze piket hebben toestaan het werk te laten vallen en uit te rukken.”
Waar kunnen kandidaat-vrijwilligers zich melden voor nadere informatie? “Veel nuttige informatie is te vinden op de site www.vnog.nl van de veiligheidsregio en men kan zich ook aanmelden bij de postcommandant. Er worden regelmatig open dagen georganiseerd waaraan deelgenomen kan worden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier