Afbeelding

Opkomst

Opinie

Opkomst

Een paar dagen geleden kreeg ik een telefoontje uit mijn geboortedorp Gaanderen. Een familie in de buurt van de zandverstuiving achter de Kerkstraat wilde met mij praten over de al jarenlange overlast van kraaien achter hun huizen. Ik dacht dat ze mijn hulp inriepen om die kraaien te verjagen. Die gedachte heeft met het muzikale verleden van mijn familie te maken. Een deel woonde in Terborg en sommige Beijers stonden daar bekend als ‘bloazers’. Dat leidde soms tot misverstanden. De echt muzikale Beijers bleken geen familie te zijn van onze ‘bloazers’.

Even bijpraten: Zes ooms van mij en mijn vader werden ooit door zo’n misverstand gevraagd elders op te treden tijdens een parochie avond. Zo’n avond trok vroeger veel volk en zou plaats vinden in een grote danszaal. Ze zouden optreden onder de naam: B.B. ‘Beijers- Blazersensemble’. Oom Jan werd intern tot dirigent benoemd omdat hij als molenaar het meeste verstand van luchtstromen had. Mijn vader vroeg wie er allemaal aan een blaasinstrument konden komen. Vijf ooms melden zich aan. Oom Gert had zelfs een goudkleurige trombone en zijn vrouw, mijn tante Marie wilde ook meedoen omdat zij trombose had. Er werd afgesproken om zoveel mogelijk hetzelfde nummer te spelen: Bij de negende van Beethoven zouden wij als kinderen aan het begin en eind mee mogen doen met potdeksels. Oom Jozef kon niet aan een blaasinstrument komen. Hem werd gevraagd dan een trommeltje mee te nemen. Tijdens het optreden bleek pas dat hij daar boterhammen in had zitten die hij tijdens het musiceren van de anderen met veel smaak naar binnen werkte.Het werd geen succes, vooral toen bleek dat niet alle ooms de negende symfonie van Beethoven kenden, laat staan dat ze die konden spelen. Twee ooms speelden iets van de zevende. Net nadat oom Jan het publiek bedankte voor hun geduld met de woorden dat de zevende en de negende toch behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt lagen, werd ik transpirerend wakker uit die nachtmerrie.
Aan deze droom moest ik denken tijdens het telefoongesprek over de kraaien en een manier om die vogels te verdrijven. De gemeente heeft al wat oude nesten verplaatst naar bomen tien meter verderop, waardoor er nog meer kwamen. Toen ik aanbood om met bloazers en potdeksels te komen, werd er aan de andere kant gelachen. Die tip hadden ze per brief al van de gemeente gekregen. Flink herrie maken met een ketting in de boom en potdeksels tot het broedseizoen begint. Net als vlak na het begin van het ijzeren tijdperk. Enige werkzame tip die ik kon geven was het ophangen van verkiezingsposters voor de provincie en indirect dus ook de eerste kamer. Vooral posters met afbeeldingen van lijsttrekkers. Die posters hebben de laatste jaren geleid tot een opkomst van rond de vijftig procent. Zou met die intelligente kraaien toch ook moeten lukken.

 Goed gaon 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier