Afbeelding

Stadsfeest 2023

Opinie

Stadsfeest 2023

Burgemeester, op vrijdag 1 september opent u het Stadsfeest. Wat wordt het voor soort feest? 
“Het Stadsfeest is een heel oud fenomeen in Doetinchem wat vele hoogte- maar soms ook dieptepunten heeft beleefd. Heel veel inwoners maar ook oud-inwoners van onze gemeente kijken er naar uit en het heeft sterk het karakter van een reünie. Eigenlijk een feest van en voor de Doetinchemmers, een feest dat in het DNA van de gemeente zit.”

In 2020 en 2021 ging het feest niet door. Staat alles nu op de rit?
“Door corona heeft het twee keer niet door kunnen gaan, de continuïteit was eruit. Dat doet wat met de betrokkenheid vanuit de vrijwilligers. Wat je ook ziet is dat het organiseren van een festival in Nederland steeds complexer wordt door scherpere veiligheidseisen Zeker als het gaat om een gratis festival. Het was vorig jaar nog lang onzeker of het door zou gaan en er is relatief laat besloten om het toch te organiseren.”

De organisatie is niet zo lang geleden op de schop genomen. Wat betekent dat voor het feest?
“Er is nu een nieuw bestuur aangetreden dat de verantwoordelijkheid heeft overgenomen en heeft doorgepakt met als resultaat een mooi programma wat bestaat uit muziek, cultuur en beleving waarbij veel aandacht is besteed aan vermaak en ontmoeting. Het centrum is in wijken ingedeeld met veel vermaak voor iedereen. Dat is denk ik belangrijk. Het is geen festival met grote namen maar wel met veel bekende regionale muziek. Wat ik zelf altijd heel mooi vind is de oecumenische bijeenkomst op zondagochtend waarbij veel mensen op de been komen. Het is een feest voor jong en oud en alle rangen en standen dat heel goed past bij Doetinchem. Het biedt voor ieder wat wils.”

Het stadsfeest dateert van 1986 en heeft een lange traditie. Hoort het bij Doetinchem? 
“De eerste keer in 1986 was bij de viering van het jubileum van 650 jaar stadsrechten.. Het Stadsfeest is het feest van Doetinchem waar de gemeente de meeste subsidie aan verstrekt. Voor de inwoners is het een mooi feest; vrij toegankelijk en laagdrempelig. Iedereen kan meedoen.”

Is het stadsfeest alleen voor Doetinchemmers?
“Niet per se, maar het is toch in de eerste plaats voor onze inwoners en oud-inwoners. Overigens is iedereen welkom. Er is gezocht naar verbreding en ik heb de indruk ook naar verdere modernisering. De beschikbare tijd om het nu te organiseren was overigens zeer beperkt. Het was een organisatorisch hoogstandje om het in de beschikbare tijd op poten te krijgen. Voor de onderlinge sociale binding is het Stadsfeest echt een belangrijk ontmoetingsmoment.”

Dreigt de gewone middenstand in het gedrang te komen door dit toch hoofdzakelijk horeca gebeuren? 
“Het stadsfeest is volgens mij zo’n onderdeel van het DNA van deze stad dat die discussie eigenlijk niet plaatsvindt. Bij de nieuwe programmering hoort ook hoe je overdag meer mensen de stad in krijgt. Dus niet alleen om te eten en te drinken maar ook om te winkelen. Veel bezoek de binnenstad in lokken is voor iedereen die daar zijn zaak heeft goed. We weten ook vanuit onderzoek dat voor de vitaliteit van de binnenstad het bezoek van de eigen inwoners belangrijker is dan het toeristisch bezoek.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier