Afbeelding

Het faillissement van Slangenburg

Opinie

Burgemeester, wat is de impact van het faillissement van kasteel Slangenburg op Doetinchem? 
“De Slangenburg is naar mijn mening het mooiste historische object dat we in de gemeente hebben. Het is een rijksmonument en behoort tot de top-100 van de rijksmonumenten van Nederland. Drie Gelderse kastelen staan in die top-100 waarvan maar één Achterhoeks kasteel. De toegankelijkheid van het kasteel zelf was de afgelopen jaren beperkt. Hierdoor werd belet dat er meer toeristische aandacht voor was. Dat hing samen met het toenmalig gebruik van het kasteel als stiltecentrum dat zich slecht verhoudt tot museaal bezoek. Ik denk dat daar nog wel stappen in gedaan zouden kunnen worden. Het bijzondere van dit kasteel is dat het van de buitenkant mooi is maar niet heel bijzonder. Het interieur is daarentegen voor Nederlandse begrippen uniek. In potentie heeft het een gigantische toeristische impact.”

Dit faillissement zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op het toerisme. Regelmatig staan mensen voor gesloten deuren: Wat kan de gemeente doen? 
“Wij krijgen wel vragen over wat wij precies weten over de toekomst van het kasteel, maar wij staan er ook ten dele buiten want wij zijn geen eigenaar, pachter of gebruiker. Natuurlijk willen wij graag meedenken en input leveren maar het is aan de huidige eigenaar om daarover te beslissen. De Slangenburg is in ons toeristisch beleid een belangrijk object. Wij hebben hier te maken met twee stichtingen. De een heeft tientallen objecten onder zich en de andere exploiteert dit object. De laatste is nu failliet verklaard. Hun concept was Stilte. Dat concept heeft heel lang goed gewerkt maar sinds corona niet meer en dat heeft uiteindelijk tot een faillissement geleid.”

Kwam dit faillissement als donderslag bij heldere hemel?
“Als je bron van inkomsten vooral hotelovernachting is dan loopt dat in een tijd die we net achter ons hebben fors terug en op een gegeven moment ga je daarvan de pijn voelen, Een donderslag bij heldere hemel? Ja en nee. Wij hadden natuurlijk geen inzage in de cijfers van de stichting maar we wisten wel dat het bezoek terugliep en dat gezocht werd naar een nieuwe invulling van het kasteel.”

Slangenburg is al eeuwen verbonden met Doetinchem en beeldbepalend voor de stad. Wil de gemeente werkeloos toezien hoe het door de curator aan de hoogste bieder wordt verkocht?
“Voor alle duidelijkheid, niet het kasteel wordt verkocht maar de inboedel die er niet bij hoort. Omdat het kasteel voor ons toeristisch van belang is waren wij de afgelopen jaren met elkaar in gesprek als belanghebbende; niet als beslissende partij. Wij wilden daar graag een bescheiden bezoekerscentrum realiseren voor kastelen en buitenplaatsen in de Achterhoek. Dat is helaas nu niet van de grond gekomen. De curator is actief bezig met de afwikkeling van het faillissement en de discussie is wat bij het kasteel hoort en dus buiten het faillissement valt en wat bij de failliete boedel hoort. Uiteindelijk hebben we er belang bij dat wat bij het kasteel hoort daar ook achterblijft. Wij zijn daar geen partij in. Belangrijk is voor ons dat de stichting die eigenaar is van het kasteel daarvoor een toekomst kiest die past bij onze uitgangspunten.”.

Is er toekomstperspectief voor Slangenburg?
“We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en blijven met elkaar in gesprek. We willen hen de ruimte geven, als dat in ons beleidskader past, om hun plannen tot ontwikkeling te brengen. Deze kans moet benut worden om tot een renovatie van het interieur te komen en de toeristische potentie van het kasteel verder te vergroten.

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier