Afbeelding

De Europese Week van Regio’s en Steden

Opinie

Burgemeester, van 9 tot en met 12 oktober vond in Brussel de Europese Week van Regio’s en Steden plaats. Waar ging die van uit, hoeveel deelnemers waren er en wat waren de thema’s van die week?
“Samen met collega’s uit heel Europa ben ik van maandag tot woensdag in Brussel geweest. Het was een jaarlijks terugkerend programma dat door de Europese Unie werd georganiseerd. De EU voelt zich heel sterk verbonden met juist de lokale en regionale gemeenschappen. Deze Europese Week is georganiseerd om die verbinding nauwer aan te halen. In heel Brussel was bijna geen hotelkamer meer beschikbaar, zoveel deelnemers waren er uit de hele EU. Het leuke was om daar mensen te ontmoeten en samen dingen te doen. Voor regio’s als de onze met contacten over de grens was het extra interessant. Er waren regio’s, bijvoorbeeld in Scandinavië, Oost- en Zuid-Europa, die te maken hebben met dezelfde uitdagingen als wij en dat zag je weer terug in het programma en de workshops die er werden georganiseerd.”

Wie waren er namens de Achterhoek en Doetinchem?
“Deze Europese Week wordt al sinds jaren georganiseerd en dateert nog uit de tijd dat Henk Aalderink van Bronckhorst en Herman Kaiser van Doetinchem burgemeester waren. Zij waren sterke voorstanders van deze week die dus al een traditie van meer dan tien jaar kent. We zijn er eerder al met hele grote groepen naartoe geweest. Mede door corona zijn de gezelschappen inmiddels wat kleiner geworden. We ondernemen nu ook wat meer gerichte activiteiten. Vanuit Doetinchem waren we met zijn drieën en datzelfde beeld zag je ook bij de andere colleges uit de regio, Alle Achterhoekse gemeenten waren vertegenwoordigd en wij nemen ook altijd ondernemers en maatschappelijke organisaties mee. Dat deed niet iedereen die naar Brussel kwam.”

In welke hoedanigheid was u aanwezig?
“Ik was er in drie hoedanigheden namelijk als vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG, als voorzitter van de Regio Achterhoek en als burgemeester van Doetinchem. Maandagmiddag zijn we begonnen met een netwerkbijeenkomst van de VNG en daarna ben ik namens de VNG op bezoek geweest bij de Nederlandse ambassadeur bij de EU.”

Viel er in Brussel wat te bereiken voor onze regio of stad en wat was dat?
“Het is echt een plek voor ontmoetingen. De kwaliteit van die ontmoetingen is daar ook groter dan in Nederland. Als wij daar bijvoorbeeld het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland tegenkomen dan is daar meer echte ruimte voor een gesprek. Er is meer ruimte voor ontmoetingen zelfs met mensen die je ook in Nederland zou kunnen tegenkomen. Er is kennisuitwisseling met aanwezigen uit andere landen, maar ook kennisnemen van de mogelijkheden die Europa voor ons heeft. Het ontdekken van de aanknopingspunten van je eigen agenda en waar Europa mee bezig is.”

Bent u met nieuwe inzichten over de EU teruggegaan naar de Achterhoek?
“Je ziet door zo’n week waar kansen liggen op het gebied van verduurzaming, op het gebied van grensoverschrijdende infrastructuur en regio beleid. Een van de uitdagingen voor ons is als we met nieuwe inzichten weer terug in Nederland zijn te zien hoe we er mogelijke EU-subsidies aan over kunnen houden.”

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier